ELEKTRONIZÁCIA 4.0


ELEKTRONIZÁCIA 4.0

projekt elektronizácie nákupu

V spolupráci s klientom zmapujeme (analyzujeme) proces vzniku, riadenia a likvidácie nákupnej požiadavky a využitia elektronických nástrojov pre výberové konania. Overíme, koľko výberových konaní môže prebiehať formou elektronických dopytov, koľko formou eAukcií, prípadne navrhneme typ súťaže. Nástroje a informácie v nich prepojíme tak, aby sme uľahčili prácu nákupcov, šetrili ich čas a zvýšili efektivitu. Súčasťou projektu je prípadné napojenie na funkcionality katalógu dodávateľov.

Nemáme ambície vstupovať do firmou nastavených nákupných procesov, ale navrhneme, ktoré z krokov procesu dokážeme elektronizovať, zdôvodníme, nastavíme, predvedieme, zaškolíme a doložíme úsporu času, prípadne i financií.

V projekte elektronizácie dokážeme získať synergický efekt prípadným prepojením WENDY, PROEBIZ SYSTÉMu, katalógu dodávateľov a nákupného katalógu BASE.

PROEBIZ sw

Ekonomika projektu

Úhrada nákladov špecialistu, ktorý pracuje jeden až tri dni v týždni po dobu dvoch až troch mesiacov, plus success fee z výkonu podľa vopred dohodnutých pravidiel. Zadávateľ získava v cene proebizovské produkty, ktoré budú potrebné pre pokračovanie zavedenej elektronizácie.

Úpravy a customizácia

Prípadné nároky na customizáciu sú riešené ako viac práce a sú účtované zvlášť.

Jazyková lokalizácia

Lokalizácia ELEKTRONIZÁCIE 4.0 – zatiaľ iba v Česku a na Slovensku.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU