Ako dlho trvá príprava eAukcie??

Na realizáciu eAukcie je potrebný spravidla 1 týždeň odo dňa doručenia zadania eAukcie. Tento čas je daný len obdobím prípravy ponúk u jednotlivých dodávateľov. Z čisto technického hľadiska by sa eAukcia mohla konať do 24 hodín a v prípade opakovaných výberových konaní sa to u niektorých klientov aj deje.

Musí vždy nutne zvíťaziť dodávateľ s najnižšou cenou?

To záleží na skutočnosti, či hodnotíme podľa ceny alebo podľa tzv. ekonomickej výhodnosti. Pri druhej z uvedených možností je cena len jedným z parametrov hodnotenia, ktorý síce má najväčšiu váhu, najčastejšie rozmedzie 75 až 90 percent, ale vedľa nej sa prihliada k ďalším kritériám. V takom prípade nemusí vôbec víťaziť ponuka s najnižšou cenou.

Je možné dohodnúť pomocou eAukcie aj iné kritériá okrem ceny?

Prostredníctvom eAukcie sa dohadujú všetky podmienky kontraktu, okrem ceny je to napríklad splatnosť, dodacia parita, záručná lehota, reklamačný servis, objednávací cyklus, a pod. Sú to tzv. Voliteľné podmienky.

Akým spôsobom sa dáta z eAukcie uchovávajú?

Po každej eAukcii zasielame vyhlasovateľovi protokoly o jej priebehu. Protokolov je niekoľko druhov – protokol jednotlivého dodávateľa, podrobný protokol priebehu eAukcie po jednotlivých krokoch zmien, protokol o komunikácii v rámci eAukcie.

Ktoré prehliadače podporujú PROEBIZ?

eAukčný systém je podporovaný v najpoužívanejších internetových prehliadačoch, ktorými sú Microsoft Internet Explorer, Microsoft EDGE, Mozilla Firefox a Google Chrome.

V akej mene eAukcie prebiehajú?

Menu určuje vždy vyhlasovateľ eAukcie. Je možné určiť aj kurz prepočtu pre rôzne meny, aby mal každý dodávateľ možnosť presného prepočtu svojej ponuky.

Môžem si zvoliť svoje prístupové meno a heslo (ako dodávateľ)?

Áno, je to možné. Každý účastník má možnosť zvoliť si svoje prístupové meno aj heslo. Prístupový kľúč dostane od administrátora výberového konania.

Je možné nejakým spôsobom zvýhodniť existujúceho osvedčeného dodávateľa?

V rámci eAukcie je možné priradiť jednotlivým dodávateľom tzv. váhy, ktoré potom vložené ceny dodávateľa automaticky prepočítavajú.

Čo sa stane, keď má niektorý dodávateľ problém s pripojením na internet?

Dodávateľ má možnosť kontaktovať administrátora eAukcie a oznámiť mu svoje problémy prostredníctvom e-mailu, chatu či mobilného telefónu. Administrátor má možnosť eAukciu predĺžiť do vyriešenia problému, prerušiť či na základe inak deklarovanej ponuky dodávateľa (mail, fax, a pod.) jeho ceny za neho vložiť. Všetky tieto úkony sa následne zaznamenajú v protokole.

Čo sú to cookies?

Cookies obsahujú informácie o čase prihlasovania, heslá atď. Cookies si vytvárajú servery pri vašej návšteve. Hlavný účel súborov cookies je ten, aby si server pri vašej ďalšej návšteve pamätal predchádzajúce nastavenie. Súbory cookies sa ukladajú do vášho PC pri surfovaní na internete.

Je nutné pre správnu funkcionalitu zapínať cookies?

Cookies sú pre správnu funkčnosť nutné.
Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU