JOSEPHINE


JOSEPHINE - elektronizácia verejného obstarávania

JOSEPHINE je nástroj pre elektronizáciu verejného obstarávania naplňujúci požiadavky európskej legislatívy. Ponúka jednoduchú, intuitívnu prípravu a realizáciu zadávania, ako i hodnotenia verejných zákaziek. Umožňuje spätnú sledovateľnosť všetkých informácií, podkladov k zákazkám, kompletný export zákaziek a všetkých protokolov s časovou postupnosťou.

Systém JOSEPHINE spĺňa všetky požiadavky definované vo vyhláške č.41/2019 Z.z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá je účinná od 1. 3. 2019, a ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickou komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Lokalizovaný do SK, CZ, PL, EN.

Viac informacií o nástroji JOSEPHINE

JOSEPHINE sw

Testovanie

Ponúkame dvojmesačné testovanie v rámci akcie BluePilot, pri ktorej požadujeme uhradiť iba náklady spojené so zaškolením.

Úpravy, customizace

Konštrukcia JOSEPHINE umožňuje prispôsobiť sa v najväčšej možnej miere konkrétnym vnútorným procesom a špeciálnym dokumentom obstarávateľa. Dokážeme prepojiť JOSEPHINE s PROEBIZ SYSTEMom.

Obstaranie

Ročné alebo viacročné oprávnenie („prenájom“) k využívaniu funkcionalít softvérovej aplikácie vzdialeným prístupom.

Užívateľská podpora

JOSEPHINE má štandardný hotline a helpdesk v cene produktu a navyše je možné rozšíriť služby o tzv. odborný Asistenčný program, čo sú špecialisti, ktorých k riešeniu vzniknutého problému poskytujeme alebo zaisťujeme.

Back to Top