Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami na tle umów w sprawach zamówień publicznych


20. 01. 2022

online

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 20. 01 . 2022!

O akcii

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych przewiduje wprost i zachęca do wykorzystywania pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów powstających na tle umów w sprawach zamówień publicznych. Celem regulacji zawartej w art. 591-595 ustawy Prawo zamówień publicznych jest przede wszystkim podniesienie atrakcyjności rynku zamówień publicznych w oczach sektora prywatnego poprzez stworzenie możliwości skorzystania z szybkiego i profesjonalnego załatwienia sporów z zamawiającymi.

Program

Początek: 09:00
ramy czasowe: 30 min

Moderuje: Michał Kania
Goście: Joanna Jarosz - Zugaj

Prednášajúci

Michał Kania

V súčasnosti zastáva funkciu právneho poradcu a výkonného riaditeľa organizácie Academic Support for PPP Foundation (Akademická podpora pre nadáciu partnerstva verejného a súkromného sektora) a súčasne vedúceho katedry postgraduálnych štúdií Partnerstvo verejného a súkromného sektora na Sliezskej univerzite v Katoviciach. Je autorom viac ako 60 článkov a kníh o téme partnerstve privátnej a verejnej sféry, publikoval oi. V odborných recenzovaných časopisoch zaoberajúcimi sa verejným obstarávaním a partnerstvom verejného a súkromného sektora, a to European Public Procurement and Public - Private Partnership Law Review (ed. Chris Bovis) a Public Procurement Law Review (ed. Sue Arrowshmith).

Joanna Jarosz - Zugaj

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Z sukcesem reprezentuje Klientów – zamawiających, w tym zamawiających sektorowych, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach arbitrażowych i sądowych, przedmiotem których jest dochodzenie roszczeń powstałych w toku realizacji inwestycji. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji w oparciu o warunki Kontraktowe FIDIC, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Cenník a kontakt

Ze względu na wyjątkową sytuację w naszym kraju, szkolenie jest bezpłatne. Prosimy jedynie o wypełnienie rejestracji.

Kontakt:
Patrycja Fulneczek
tel.: +48 517 071 485
e-mail: fulneczek@proebiz.com

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Czechy

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU