Duševné zdravie nákupcu


24. 02. 2022

online

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 24. 02 . 2022!

O akcii

Každý z nás by mal mať radosť zo života. Nielen toho súkromného, ale aj toho pracovného. O tom, čo nás v práci nákupcu (ktorá podľa predstáv niektorých riadiacich pracovníkov má pozostávať len zo súhlasov a hľadaní zákonných riešení keď už problém nastal) môže napĺňať a ako z každodenných starostí čerpať energiu, ale aj o tom, že aj nákupca môže vyhorieť, stratiť chuť hľadať riešenia a pýtať sa a ako takéhoto kolegu naštartovať. Ľahký stream o menej diskutovaných, ale osobne ťažkých témach.

Program

Začátek: 11:00
časový rámec akce: 30 min

Moderuje: Marcela Turčanová
Hosté: Annamária Higgins - holistická profesionálna koučka, Zora Vypušťáková - Národná banka Slovenska

Prednášajúci

Annamária Higgins

Po ukončení štúdia na FF UK pracovala v RTVS ako vedúca výroby a postupne sa prepracovala na vedúcu riadiacu pozíciu, kde zodpovedala za tvorbu viac ako 150 programov. V roku 2009 oficiálne otvorila poradňu so zameraním na celostný rozvoj a v roku 2011 rozšírila služby o koučing a mentoring. Má za sebou viac ako 22 tisíc sedení, takmer všetky venované načerpaniu a udržaniu životnej energie.

Zora Vypušťáková

Nadobudla právne vzdelanie, ktoré ju profesijne priviedlo až na post manažérky pre oblasť právnu, zmluvných vzťahov a verejného obstarávania, v súčasnosti riadi v NBS odbor hospodárskych služieb. Po transformačných skúsenostiach týkajúcich sa vlastného zdravia už niekoľko rokov pôsobí ako koučka, etikoterapeutka, mentorka v oblasti zdravia, leadershipu a tvorby vlastnej reality. Je autorkou motivačných a odborných článkov a publikácií, v ktorých takto prepojila osobný a profesijný svet, zaberá sa tiež riešením konfliktov a mediáciou, na YouTube vedie rozhovory na tému Prirodzené vodcovstvo – leadership v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Osobitne pre ženy ponúka pohľad na témy týkajúce sa nadobudnutia ich rovnováhy medzi prácou a osobným životom, možnosti realizovať sa ženským spôsobom aj v prevažne mužskom kolektíve, čo je prínosom aj pre samotných mužov. Zaoberá sa zmenou ako súčasťou života, ktorú môžeme využiť na vlastnú transformáciu.

Marcela Turčanová

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital. Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov.

Cenník a kontakt

Událost je bezplatná - vyplňte, prosím, jenom registraci.

Kontakt:
Barbora Halfarová
E-mail: halfarova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 601 168 896

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU