Strategický a operačný nákup

26. 02. 2014

Bratislava

VO SK, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 26. 02 . 2014!

O akcii

Radi by sme Vás pozvali na seminár vzdelávacieho programu "eAukčný špecialista" s podtitulom „Strategický a operačný nákup“.

Seminár je zameraný na činnosti strategického nákupu, prácu so zoznamom dodávateľov, black list. V druhej polovici dňa sa zameriame na tému činností operačného nákupu, prečo je vhodné toto rozlíšenie a výber dodávateľa pomocou eAukcie. Seminár je určený pracovníkom obchodných oddelení komerčných firiem, rovnako aj zamestnancom verejnej správy. Jeho cieľom je rozšírenie znalostí účastníkov o základy manažérskych kategórií práce s dodávateľmi.

Program

častéma
09.00Prezencia
09.15Činnosti strategického nákupu - práca so zoznamom dodávateľov, black list, ai.
12.00Prestávka
13.00Činnosti operačného nákupu a prečo je vhodné toto rozlíšenie a výber dodávateľa pomocou eAukcie
15.30Záver, priestor pre diskusiu a individuálne konzultácie

Cenník a kontakt

Účastnícky poplatok:
70,- € bez DPH
35,- € bez DPH pro členy APUeN a uživatele PROebiz
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 4004469226/7500

Úhrada:
bankovým prevodom
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20140226

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene seminára je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Zuzana Kawuloková
gsm: +420 723 982 664
tel.: +420 597 587 105
e-mail: kawulokova@proebiz.com

NAR marketing s.r.o., o.z.
Šulekova 2
811 06 Bratislava

Back to Top