Súťaže návrhov – od nápadu po vyhlásenie - repríza


11. 08. 2022

online

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 11. 08 . 2022!

O akcii

Od nápadu k príprave až po vyhlásenie súťaže návrhov. Čo sa už vlastne postavilo zo súťaží návrhov v Čechách a na Slovensku. Aké boli súťaže návrhov v minulosti, koľko sa prihlásilo návrhov. Ako začať s prípravou architektonickej súťaže. Ako dobre spočítať PHZ. Čo je potrebné zabezpečiť na strane vyhlasovateľa. Aké sú očakávania a realita pri súťaži návrhov.

Program

Štart: 11:00, dĺžka 50 + 15 min (diskusia)
Moderuje: Kristina Kaplanová, Branislav Šarmír
Hostia: Ing.arch. Igor Kovačević Ph.D., architekt, teoretik architektúry a organizátor súťaží, Ing. arch. Peter Lényi, architekt a organizátor súťaží, Ing. arch. Róbert Bakyta, architekt a organizátor súťaží, Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka Mesta Leopoldov


1) Aké boli najvýznamnejšie súťaže návrhov v Čechách a na Slovensku

ktoré to boli / prečo sa robili / kedy sa začali robiť / boli štandardom

2) Ako začať pripravovať súťaž návrhov

odkiaľ príde podnet / kto je inciátorom / čo všetko treba pripraviť / aké sú role jednotlivých účastníkov v príprave

3) Príprava súťaže návrhov vo verejnej sfére

skúsenosti primátorky Mesta Leopoldov pani Kavuliakovej s prípravou, na čo si dať pozor, ako prijali poslanci nápad prvej súťaže, ako prijali tento nápad občania

4) Diskusia


Prednášajúci

Branislav Šarmír

Absolvent Fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V priebehu svojej profesnej dráhy pôsobil v oblasti marketingu a starostlivosti o zákazníkov v telekomunikačnom, bankovom a IT sektore. Od roku 2011 sa venuje verejnému obstarávaniu, nákupu a e-aukciám. Vyhľadáva príležitosti na zlepšovanie procesov, tak aby sa verejné obstarávanie zjednodušilo a sprehľadnilo.

Igor Kovačević

Igor Kovačević sa narodil v Brčkom v dnešnej Bosne a Hercegovine. Rozpadajúcu sa mnohonárodnú Juhosláviu v roku 1992 vymenil za rozkvitajúcu sa strednú Európu. V roku 2000 na Fakulte architektúry ČVUT absolvoval odbor architektúry a urbanizmu. Od roku 2001 vedie spolu s Yvette Vašourkovou architektonickú platformu MOBA. V roku 2001 spoluzakladá prvé nezávislé centrum architektúry v Českej republike Center for Central European Architecture (CCEA). V roku 2010 získal titul PhD. Prednáša na vysokých školách VŠUP a North Carolina State University. Podieľa sa na rade medzinárodných projektov, je činný ako architekt, urbanista, kurátor a teoretik. Zameraním sa na mestskosť ako takú CCEA rozvíja nové formy komunikácie medzi architektmi a inými disciplínami, umelcami, teoretikmi, politickou reprezentáciou, urbanistami, sociológmi a ďalšími profesiami. V CCEA MOBA vedie skupinu pre organizovanie architektonických súťaží.

Peter Lényi

Petr absolvoval štúdium FA STU v Bratislave so zameraním na architektúru a urbanizmus. Po skončení štúdia založil spoločne so spolužiakmi úspešný architektonický ateliér 2021, v ktorom dodnes pôsobí a s ktorým vyhrali viacero architektonických súťaží pre rôznych verejných i súkromných vyhlasovateľov. Spoločne s ateliérom 2021 žne úspechy v podobe prestížnych architektonických ocenení. Medzi najväčšie úspechy ateliéru 2021 patrí napríklad ocenenie Národnej rady za experimentálny komunikačný dizajn za projekt číselník na balustráde, alebo prestížne ocenenie CEZAAR v kategórii exteriér za projekt lávka a prístrešok na kopci Straník, alebo za projekt rozhľadne Alexandra Filipka na Veľkej Homoli. Medzi jeho ďalšie profesijné úspechy patrí vypracovanie manuálu pre súťaž návrhov Slovenskej komory architektov, alebo koordinácia architektonickej časti projektu Živé námestie SNP a Kamenného námestia v Bratislave.

Kristina Kaplanová

Až na niekoľko rokov, ktoré pracovne strávila v zahraničí, patrí medzi kmeňových zamestnancov spoločnosti PROEBIZ s.r.o. Od roku 2000 sa podieľa na implementácii e-aukčného nástroja TENDERBOX PROEBIZ do prvých výrobných spoločností a inštitúcií na Slovenskom trhu a od roku 2013 na vývoji, implementácii a zdokonalení systému JOSEPHINE, ktorý sa stal po štátnom systéme EVO dvojkou na trhu. Elektronizáciu má ako koníčka a posúvanie hraníc v e-procuremente berie vždy ako výzvu.

Cenník a kontakt

Vypijeme si spoločne kávu a namiesto osobného stretnutia sa pozdravíme u obrazoviek počítača. Webinár je zdarma. Vyplňte, prosím, len registráciu.

Kontakt:
Kristina Kaplanová
E-mail: kaplanova@proebiz.com
GSM: +421 917 765 409

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU