Národné eForum - Elektronizácia verejného obstarávania


22. 05. 2018

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 22. 05 . 2018!

O akcii

Stretnutie špecialistov verejného obstarávania k problematike elektronizácie zadávania a hodnotenia verejného obstarávania.

Program

Moderujú: Jiří Špalek a Tomáš Trenkler

8:30 prezencia

9:00 otvorenie workshopu

Aktuálne trendy v elektronizácii

Ročný sumár najzásadnejších udalostí, zmien a zaujímavostí zo sveta elektronizácie verejného obstarávania. Trendy, čísla, štatistiky. Na základe trendov dochádza k inováciám elektronických nástrojov a služieb. Získajte predstavu o možnostiach elektronizácie vo verejnom sektore.

Jiří Špalek, PROEBIZ

Elektronizácia a chystané zmeny zákona o VO

Aké zmeny môžeme čakať v navrhovanej novele zákona o VO / Zjednodušenie procesov a šťastní verejní obstarávatelia / Kam smerujú plány a vízie ÚVO / Efektivita v používaní jednotlivých eNástrojov.

Viktória Országhová, UVO

Elektronizácia 4.0

Kompletná elektronizácia obstarávania zakončeného eAukciami / Skúsenosť s kompletnou elektronizáciou nadlimitnej zákazky zakončenej eAukciou / Zistenie, že nás elektronizácia chráni / Aké úspechy môžeme dosiahnuť, keď sa do toho pustíme bezhlavo.

Martina Klacek, Mesto Žiar nad Hronom

Nová európska inšpirácia s Isabel Rosa

Inšpirácia z iných európskych krajín / Povinná digitalizácia klope na dvere; aké ďalšie kroky môžeme očakávať? / Digitálna transformácia a verejné obstarávanie.

Isabel Rosa, Európska komisia

DNS z pohľadu vyhlasovateľa

Čo všetko by mal vyhlasovateľ vedieť o využívaní Dynamického nákupného systému? / Rozbor a analýza konkrétneho príkladu z praxe, ktorý odhalí všetky benefity a prípadné nejasnosti okolo DNS / Skúsenosti s rozhodovacím procesom pri zavádzaní DNS.

Daša Paláková, Ministerstvo Vnútra SR

Európske skúsenosti s DNS

Aké možnosti prináša využívanie DNS / Kedy je vhodné DNS využívať a aké sú jeho hlavné výhody? / Aké komodity je vhodné obstarávať cez DNS? / Ako prebieha kvalifikácia dodávateľov? / Rozdielne skúsenosti s využívaním DNS v rámci Európy / Navrhované legislatívne zmeny v DNS.

Marcela Turčanová, APUEN

12:30 záver workshopu

Cenník a kontakt

Účastnícky poplatok:
68 EUR + 20 % DPH,
aktívni užívatelia PROEBIZ a JOSEPHINE 47 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20180522

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU