Cvičme v rytme, obstarávajme dynamicky! (elektronické VO a DNS)

12. 07. 2018

Poprad

TATRA HOTEL POPRAD, Karpatská 7, Poprad

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 12. 07 . 2018!

O akcii

Zoznámte sa so svetom elektronického VO a Dynamického nákupného systému. Aké príležitosti nám prináša povinná elektronizácia. Akú sú ohrozenia. A ako sa otvárajú možnosti využívania Dynamického nákupného systému, ktorý sám zo svojej podstaty je iba elektronický. Zoznámte sa s JOSEPHINE, ktorú využívajú na svoje obstarávania Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mestá Trnava a Žiar nad Hronom, Univerzitná nemocnica Bratislava, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. a další.

Určený pre: všetkých, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov.


Workshop Cvičme v rytme, obstarávajme dynamicky! usporiadavame s partnerskou spoločnosťou OTIDEA. Registráciu na udalosť je preto potrebné dokončiť na webe otidea.sk.

Všetky ďalšie informácie vrátane registrácie nájdete na webe udalosti >>

Program

Rozcvička: Už vieme, čo všetko sa pre nás mení po 18. 10. 2018
  • Čo zostáva a čo sa mení v procesoch vyhlásenia a realizácie VO?
  • Slovníček pojmov 4.0
  • Ako prebieha administrácia VO a elektronická komunikácia podľa § 20zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
  • A aký nástroj budete používať a podľa čoho sa rozhodnúť?


Zrýchľujeme: Kedy a ako využívať dynamický nákupný systém (nadlimit)?
  • Porovnanie: DNS alebo rámcové dohody?
  • Ako DNS šetrí administratívu?
  • Ktoré komodity sú vhodné?
  • Na čo si dať pozor pri vyhlásení DNS?
  • Ako „vysúťažiť“ konkrétnu zákazku v radoch dní.


Poďme si to ukázať...

Prednášajúci

Jan Jedlička

Konzultant v oblasti elektronizácie nákupu, verejného obstarávania a využívania eAukcií. V súčasnosti sa podieľa na vývoji a implementácii nástroja na elektronizáciu procesu VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Cenník a kontakt

Kontakt a registrácia:
Všetky ďalšie informácie vrátane registrácie nájdete na webe udalosti.

Účastnícky poplatok:
60,- € (bez DPH)

Back to Top