PRAKTIK ARÉNA - ZDRAVOTNÍCTVO


13. 02. 2020

Liptovský Mikuláš

Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 13. 02 . 2020!

O akcii

Interaktívny workshop o verejnom obstarávaní a novinkách, trendoch v oblasti zdravotníctva, vedený formou moderovanej diskusie. V niekoľkých tematických blokoch otvoríme aktuálne témy, ktoré hýbu odbornou verejnosťou a ovplyvňujú život verejných nákupov. Poďte si vypočuť a polemizovať o tom, „ako je možné obstarávať kvalitu“, ako využívať „eKatalógy na nákup liekov a ŠZM“, aké podmienky v zmluvách nás môžu chrániť a či má zodpovedné verejné obstarávanie využiteľnosť aj v oblasti zdravotníctva. Cieľom stretnutia je vzájomná inšpirácia, zdieľanie praktických skúseností a zefektívnenie nákupu v zdravotníctve. Účasť medzi vystupujúcimi prisľúbili zástupcovia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, APUeN, Svet zdravia a ďalší.

Program

Moderujú: Jiří Špalek, Jan Jedlička

8:30 prezencia

9:00 zahájenie, úvodné slovo

9:15

Centrálne obstarávanie s DNS a eKatalógy a ako nakúpiť kvalitu

Od analýzy možností dodávateľského trhu až k finálnemu výberu zmluvného partnera. Ako otvoriť trh novým záujemcom v oblasti zdravotníctva a ako „nakupovať s rozumom“ (pomer ceny a kvality). Úspechy, skúsenosti a prekážky v našich DNS. Sú eKatalógy a DNS cestou a budúcnosťou v oblasti VO?

Ondrej Kuruc a Martin Smatana, Ministerstvo zdravotníctva SR

10:15

Ako napísať zmluvu, ktorá nás chráni

Dobrá zmluva predznamenáva dobrý výsledok. Ktoré zmluvné podmienky sa nám osvedčili a ktoré nie. Ako reagujú záujemcovia na netradičné zmluvné podmienky? Od kúpnej zmluvy po zmluvu o dielo.

Zuzana Bučeková, Svet zdravia

10:45 coffee break

11:10

Obstarávanie garantovaných energetických služieb v zdravotníctve

Čo je garantovaná energetická služba? Na čo slúži a aké sú jej výhody? Ako ju možno využiť v zdravotníctve? Čím je špecifické jej obstarávanie? Úspešné projekty garantovaných energetických služieb realizované v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike.

Vladimír Oros, Tatra Tender

11:40

Zodpovedné verejné obstarávanie v zdravotníctve

Ako zapracovať do súťažných podmienok zodpovedné obstarávanie? Povinnosť alebo príležitosť? Typy, inšpirácie a rady ako na to. Je vôbec možné zodpovedné obstarávanie použiť v oblasti tak špecifickej ako je zdravotníctvo? Pár príkladov z praxe úspešného použitia. Všetko k aktuálnemu zákonu.

Marcela Turčanová a Ivana Mudriková, APUEN AKADÉMIA

12:25

Inšpirácia z praxe (ohliadnutie za rokom)

Inšpirácie a rozbor niekoľkých ďalších verejných obstarávaní (nie len zo zdravotníctva). Ohliadnutie za rokom - kam elektronizácia postúpila. Klasické a netradičné postupy.

Kristina Kaplanová, PROEBIZ

12:45 - 13:00 záverečné slovo

Prednášajúci

Kristina Kaplanová

Až na niekoľko rokov, ktoré pracovne strávila v zahraničí, patrí medzi kmeňových zamestnancov spoločnosti NAR marketing. Od roku 2000 sa podieľa na implementácii e-aukčného nástroja TENDERBOX PROEBIZ do prvých výrobných spoločností a inštitúcií na Slovenskom trhu a od roku 2013 na vývoji, implementácii a zdokonalení systému JOSEPHINE, ktorý sa stal po štátnom systéme EVO dvojkou na trhu. Elektronizáciu má ako koníčka a posúvanie hraníc v e-procuremente berie vždy ako výzvu.

Zuzana Bučeková

Je autorkou skvelých nápadov, ktorými rozvíjala elektronizáciu vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Zuzana Bučeková tam z pozície vedúcej oddelenia verejného obstarávania vlastnými silami vyvinula a uviedla do života dva unikátne e-nástroje, za čo v roku 2015 získala medzinárodnú cenu FSA v kategórií MASTER. Od tohto roku pracuje v spoločnosti Svet zdravia, kde riadi a zaisťuje proces verejného obstarávania u projektov financovaných z fondov EÚ.

Vladimír Oros

Verejné obstarávanie môže byť aj vášňou. Dôkazom toho je Vladimír Oros, konateľ spoločnosti Tatra Tender s.r.o., ktorý sa verejnému obstarávaniu sa venuje už 25 rokov a neustále hľadá nové výzvy. Jednou zo zaujímavých a nie celkom prebádaných oblastí verejného obstarávania je energetika, na ktorú sa spoločnosť Tatra Tender s.r.o. špecializuje.

Marcela Turčanová

Každý, kto chce naučiť ľudí, ako hospodárne nakupovať za štátne peniaze, musí byť odvážny a trpezlivý. A to je rozhodne i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenskej asociácie APUeN a tiež manažérka vzdelávacej APUeN Akadémie. S plným nasadením a osvetovými ambíciami sa venuje elektronizácií verejného obstarávania a vzdelávania nielen v oblasti práce so slovenským Elektronickým kontraktačným systémom. Najlepšie praktické počiny nominuje do súťaže FSA, ktorú každoročne organizuje.

Martin Smatana

Martin študoval na Oxforde a promoval v odbore zdravotnícky manažment na Imperial College, v Británií neskôr pôsobil ako analytik v štátnom zdravotníckom inštitúte. Od roku 2014 pracuje na ministerstve zdravotníctva a od roku 2016 šéfuje IZP. Martin je autorom viacerých publikácií a je členom social protection committee Európskej komisie.

Ivana Mudriková

Rada prijíma nové výzvy. Jednou z takýchto výziev bolo naučiť sa verejne obstarávanie a preto posilnila slovenský tím APUeN. Do kontaktu so zákonom a nákupom za verejné zdroje prichádzala ako prednostka v Meste Trnava. Zdieľa názor, že elektronizácia zjednodušuje procesy. Aj preto sa na mestskom úrade presadila vytvorenie Útvaru verejného obstarávania, čím centralizovala nákup na jedno miesto. V rámci svojej agendy sa zaoberala aj otázkami procesu verejného obstarávania pri bežných činnostiach samosprávy, ako aj pri nastavení procesov nákupu pri "nových" činnostiach samosprávy (pri participatívnom rozpočte a komunitných projektov). V APUeN-e má na starosti agendu zodpovedného verejného obstarávania a samostatne administruje niekoľko procesov verejného obstarávania. Aktuálne zodpovedá za zabezpečenie nákupu 61 typov zdravotníckych zariadení. Oblasť spoločensky zodpovedného verejného obstarávania vníma práve cez pozitívny spoločenský prínos a hodnoty, ktoré vo verejnom obstarávaní vyznáva aj APUeN.

Ondrej Kuruc

Svoje skúsenosti s obstarávaním a predajom začal rozvíjať na Ministerstve Obrany Slovenskej republiky, kde sa venoval hlavne komerčným tovarom a informačným technológiám. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, kde zabezpečuje tvorbu súťažných podkladov, prieskumy trhu, obchodné rokovania až po uzatvorenie zmluvy. Úspešne realizuje predaje prebytočného majetku štátu cez elektronické aukcie. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych školení s tematikou obstarávania a je držiteľom certifikátu pre technickú prípravu a administráciu eAukcií a tenderingu.

Cenník a kontakt

Účastnícky poplatok:
1 vstup: 85 EUR + 20% DPH (102 EUR vr. DPH)
2 vstupy: 150 EUR + 20% DPH* (180 EUR vr. DPH)
3 vstupy: 180 EUR + 20% DPH* (216 EUR vr. DPH)
Každý ďalší vstup: + 50 EUR + 20% DPH* (+ 60 EUR vr. DPH)
* ceny sú platné pre osoby v rámci jednej organizácie

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20200213

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene workshopu je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Juraj Kviatkovský
E-mail: kviatkovsky@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 905 670 084

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top