Soutěž návrhů


09. 12. 2020

online

Registrovať sa

O akcii

Inspirativní diskuze o tom, jak s úspěchem a bezpečně využít Soutěž návrhů u veřejných zakázek. Názory, odkazy na legislativu a praktické příklady. Moderuje Kristina Kaplanová, hosté : Marcela Turčanová, Jakub Váňa, Ivan Pudiš a Marian Szakáll.

Začátek: 13:00.

Prednášajúci

Ivan Pudiš

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia na vysokej škole v roku 2014 začal pracovať ako advokátsky koncipient. Táto práca ho však nenapĺňala šťastím a preto v roku 2015 nastúpil na Úrad pre verejné obstarávanie. Na odbore námietok pracoval štyri roky. V súčasnosti pracuje na oddelení verejného obstarávania mesta Bratislava, kde sa spolu s kolegyňami a kolegami snažia obstarávať rozumne, efektívne a s pridanou hodnotou.

Marian Szakáll

Pôsobil 7 rokov na Úrade pre verejne obstarávanie, z toho 5 rokov na Odbore konania o námietkach a dva roky v kancelárii Rady úradu a stále ho to verejne obstarávanie celkom baví. Snaha robiť veci vo verejnom záujme čo najlepšie, ho zaviedla až na Oddelenie verejného obstarávania Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, kde v súčasnosti od marca pracuje.

Verejnému obstarávaniu sa začal venovať už v rámci praxe pri štúdiu na právnickej fakulte a tento odbor ho okamžite oslovil, aj keď z veľkej časti vďaka skvelým kolegyniam a kolegom na krajskom úrade Juhomoravského kraja, ktorí ho toho mnoho naučili a ktorých má v súčasnosti tú česť viesť. Verejné obstarávanie vníma ako príležitosť prispieť k rozvoju priestoru, v ktorom sa denne pohybujeme, snaží sa k nemu preto pristupovať zodpovedne a so zdravým rozumom a zároveň tak, aby zadávací proces nebol len stále tým istým kolobehom formalít, ale aby sme aj v jeho rámci dokázali nájsť zaujímavé cestičky na dosiahnutie našich cieľov a priorít.

Marcela Turčanová

Každý, kto chce naučiť ľudí, ako hospodárne nakupovať za štátne peniaze, musí byť odvážny a trpezlivý. A to je rozhodne i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenskej asociácie APUeN a tiež manažérka vzdelávacej APUeN Akadémie. S plným nasadením a osvetovými ambíciami sa venuje elektronizácií verejného obstarávania a vzdelávania nielen v oblasti práce so slovenským Elektronickým kontraktačným systémom. Najlepšie praktické počiny nominuje do súťaže FSA, ktorú každoročne organizuje.

Kristina Kaplanová

Až na niekoľko rokov, ktoré pracovne strávila v zahraničí, patrí medzi kmeňových zamestnancov spoločnosti NAR marketing. Od roku 2000 sa podieľa na implementácii e-aukčného nástroja TENDERBOX PROEBIZ do prvých výrobných spoločností a inštitúcií na Slovenskom trhu a od roku 2013 na vývoji, implementácii a zdokonalení systému JOSEPHINE, ktorý sa stal po štátnom systéme EVO dvojkou na trhu. Elektronizáciu má ako koníčka a posúvanie hraníc v e-procuremente berie vždy ako výzvu.

Registrovať sa

Účastník

Spoločnosť

Ďalšie


Cenník a kontakt

Účastnický poplatek:
2 057 Kč vč. DPH (1 700 Kč bez DPH)
77 EUR vč. DPH (64 EUR bez DPH)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20200912

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Barbora Halfarová
E-mail: halfarova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 601 168 896

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top