DNS – ako začať a inšpirácia z praxe


21. 01. 2021

on-line webinar

Registrovať sa

O akcii

Dynamické nákupné systémy (v kontexte zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov), pojem, ktorý čoraz viac počujeme okolo nás. Prečo sú také obľúbené? Prečo nahrádzajú rámcové dohody? Naozaj sú tak flexibilné a otvorené? V tomto webinári budeme debatovať a hľadať odpovede. Ukážeme Vám výhody, porovnáme s klasickou rámcovkou s opätovným otváraním a taktiež si ukážeme niektoré DNS, ktoré sa vyhlásili za posledného pol roka.

Odskočíme aj do prostredia e-katalógu. Kedy sa vytvárajú, ako sa doplňuje a prečo ho verejný obstarávatelia začínajú používať. A pretože budúcnosť má byť vždy ružová položíme si aj otázku: „Kam DNS smeruje?“.

Program

Štart: 9:00, dĺžka 60 + 15min (diskusia)


1) Zhodnotenie roka 2020 z pohľadu DNS

čo sa zmenilo / čo sa stalo dobrou praxou / čo sa osvedčilo a naopak / a trochu štatistiky

2) O princípoch DNS

otvorený systém / flexibilná doba trvania / zverejňovanie dokumentov / kategórie

3) Výhody a nevýhody

priestor pre konkurenciu / špecifikácia predmetu v rámci CPV pri vyhlasovaní výzvy/ skrátené lehoty

4) Trendy katalógy

prečo áno a prečo nie / sortiment / katalógy pri DNS na IKT

5) Ukážka a inšpirácia z praxe DNS za rok 2020


6) Diskusia

Prednášajúci

Martin Mikušec

Školiteľ systémov PROEBIZ pre Slovensko, ktorý sa po štúdiu andragogiky rozhodol preniesť získané skúsenosti do vlastnej práce. V prostredí elektronizácie nákupných procesov je ako doma. Ročne zrealizuje desiatky školení a zaškolil už stovky ľudí. Taktiež sa podieľa na organizovaní ďalších vzdelávacích akcií spoločnosti a aktívne sa podieľa aj na samotnej implementácií a vývoji systémov.

Kristina Kaplanová

Až na niekoľko rokov, ktoré pracovne strávila v zahraničí, patrí medzi kmeňových zamestnancov spoločnosti NAR marketing. Od roku 2000 sa podieľa na implementácii e-aukčného nástroja TENDERBOX PROEBIZ do prvých výrobných spoločností a inštitúcií na Slovenskom trhu a od roku 2013 na vývoji, implementácii a zdokonalení systému JOSEPHINE, ktorý sa stal po štátnom systéme EVO dvojkou na trhu. Elektronizáciu má ako koníčka a posúvanie hraníc v e-procuremente berie vždy ako výzvu.

Registrovať sa

Účastník

Ďalšie


Cenník a kontakt

Vypijeme si spoločne kávu a namiesto osobného stretnutia sa pozdravíme u obrazoviek počítača. Webinár je zdarma. Vyplňte, prosím, len registráciu.

Kontakt:
Eva Lukianová
E-mail: lukianova@proebiz.com
GSM: +421 917 857 423

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top