Nákup v době ekonomické krize


25. 02. 2021

online

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 25. 02 . 2021!

O akcii

Jak ustát v nákupu období temna bez ztráty kytičky? / Jaké změny je nutné provést, aby byly krokem kupředu a zároveň reflektovaly důsledky ekonomické krize? / Na co zaměřit pozornost a co nezapomenout? / Praktické zkušenosti z covidové výzvy

Program

Začátek: 10:00
časový rámec akce: 60 min

Moderuje: Milan Kaplan, hosté: Marie Maloušková, Petra Flagner

Prednášajúci

Marie Maloušková

V roce 1989 promoce na VŠE Praha, Fakulta řízení, obor Ekonomicko-matematické výpočty. V letech 1998 až 2010 praxe ve státní správě na úseku dopravy a silničního hospodářství – mj. komplexní řešení dopravní obslužnosti, provádění výběrových řízení, projednávání a uzavírání smluv, kontrola financování. Od července roku 2010 TEDOM a.s., Výčapy, aktuálně na pozici vedoucí strategického nákupu TEDOM Group - především metodická podpora a supervize vedoucích nákupu a logistiky a řízení strategických nákupčích v TEDOM Group, zastupování společnosti ve smluvních jednáních s dodavateli, výběrová řízení včetně elektronických aukcí.

Petra Flagner

Petra pracuje ve společnosti Lidl ČR od roku 2014. Nejdříve se její práce koncentrovala na přestavby prodejen. Následně převzala starost o elektronická výběrová řízení a nastavení procesů s tím souvisejících. Od května 2018 vede oddělení ORGA v rámci Technického nákupu, kde organizuje výběrová řízení, zastřešuje tvorbu smluv a správu objednávkového systému.

Milan Kaplan

Marketingový špecialista, konzultant a vedúci projektu PROEBIZ, ktorý svoje skúsenosti prezentuje na konferenciách v Česku, na Slovensku a v Poľsku. V deväťdesiatych rokoch Milan Kaplan založil firmu NAR špecializujúcu sa na marketingové procesy v priemyselných podnikoch. Následne začala vyvíjať a presadzovať v praxi e-bizové technológie, ako je výber dodávateľov formou eAukcie a elektronizácie nákupných procesov. Projekt, ktorý dostal názov PROEBIZ, je v súčasnosti najrozšírenejším eAukčným prostredím a zdrojom know-how v celé strednej Európe.

Cenník a kontakt

Kontakt:
Barbora Halfarová
E-mail: halfarova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 601 168 896

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top