Nastavenie iných hodnotiacich kritérií a pomocné výpočty (elektronizácia VO)


08. 04. 2021

online

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 08. 04 . 2021!

O akcii

Najnižšia cena, najčastejšie kritérium pri výbere uchádzačov v rámci verejného obstarávania. Dajú sa pri hodnotení na najnižšiu cenu použiť aj sofistikovanejšie pomocné vyhodnocovacie kritéria (podkritéria, výpočet a pod.)? Ako je to potom pri hodnotení pri pomere cena a kvalita alebo pri hodnotení nákladov životného cyklu? Ako sa dajú nastaviť aj zložitejšie matice výpočtov? Čo používajú iní? Príklady dobrej praxe a možností do budúcna. Bude ukážka ako sa to dá všetko nastaviť.

Program

1. O cenových a necenových hodnotiacich kritériách

zasadenie do reálií / kedy sa používajú? / môže jeho aplikácia pomôcť výsledku tendra?

2. Príklady zo zákulisia JOSEPHINE

Inšpirácia z praxe / pomer ceny x kvality

3. Prínosy elektronizácie VO všeobecne a pri hodnotení

automatizované výpočty / časová úspora / zníženie chybovosti / aplikácia zložitejších výpočtov / pomáha aj tu elektronizácia VO?

4. Ukážka vlastného nastavenia

prečo sa toho nebáť – je to jednoduché / ukážka nastavenia / on – line sprístupnenie ponúk uchádzačov

5. Diskusia

Prednášajúci

Eva Lukianová

Nová posila PROEBIZ tímu , ktorá svoje viac ako 20 ročné skúsenosti vo verejnej správe, najmä v samospráve zúročuje pri práci so systémom JOSEPHINE. Prináša nový pohľad na možnosti implementácie elektronických nástrojov do procesov predaja majetku obce ako aj do procesov obstarávania, hlavne do zákaziek s nízkou hodnotou.

Juraj Kviatkovský

Už od vysokoškolského štúdia sa zameriava na oblasť nákupu, predaja a marketingu. Vedomosti a vášeň k informačným technológiám ho predurčili pôsobiť v rámci spoločnosti na technickej podpore, pomáhať klientom z verejného a súkromného sektora ako v technickej tak znalostnej podpore.

Cenník a kontakt

Kontakt:
Laura Haliarska
E-mail: haliarska@proebiz.com
Tel.: +421 220 255 999
GSM: +421 908 717 359

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top