KATALOGY! KATALOGY! KATALOGY!


15. 06. 2021

online

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 15. 06 . 2021!

O akcii

Zdeněk „Beatle“ Pytlíček pracuje desítky let v nákupu, automatizuje nákupní procesy a je vyhledávaným odborníkem na úspěšné a rychlé zavádění katalogů do nákupních procesů. Byl jedním z prvních, kdo na nákupních konferencích a workshopech upozorňoval na automatizační potenciál vnitro firemních katalogů – eShopů.

Program

Začátek: 10:00
časový rámec akce: 60 min

Moderuje: Milan Kaplan + host: Zdeněk Pytlíček, GasNet

Prednášajúci

Zdeněk Pytlíček

Možno trochu prekvapí, že doménou práce Zdeňka Pytlíčka, ktorý si prešiel pozíciami od nákupcu až po stratéga, sú všetky nákupné činnosti, pri ktorých sa „nenakupuje“. V spoločnosti Innogy sa momentálne zameriava na nákupnú legislatívu, procesy a systémy. Príklad? Od minulého roka prevádzkujú systém, ktorý umožňuje predkvalifikáciu dodávateľov a vo výsledku dosahovanie významných úspor pri výstavbe plynárenských sietí. Vo víťazných cenách to predstavuje až 90 miliónov eur za rok.

Milan Kaplan

Marketingový špecialista, konzultant a vedúci projektu PROEBIZ, ktorý svoje skúsenosti prezentuje na konferenciách v Česku, na Slovensku a v Poľsku. V deväťdesiatych rokoch Milan Kaplan založil firmu NAR špecializujúcu sa na marketingové procesy v priemyselných podnikoch. Následne začala vyvíjať a presadzovať v praxi e-bizové technológie, ako je výber dodávateľov formou eAukcie a elektronizácie nákupných procesov. Projekt, ktorý dostal názov PROEBIZ, je v súčasnosti najrozšírenejším eAukčným prostredím a zdrojom know-how v celé strednej Európe.

Cenník a kontakt

Událost je bezplatná - vyplňte, prosím, jenom registraci.

Kontakt:
Barbora Halfarová
E-mail: halfarova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 601 168 896

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top