Prečo využívať Prípravné trhové konzultácie


03. 06. 2021

online

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 03. 06 . 2021!

O akcii

Ako využiť Prípravné trhové konzultácie k optimálnemu nastaveniu verejného obstarávania. Ako viesť debatu so širokým spektrom odborníkov, expertov, hospodárskych subjektov a nastaviť požiadavky na predmet obstarávania čo najoptimálnejšie, nediskriminačne a najpresnejšie. Hľadanie odpovedí, príležitostí, inšpirácií s odborníkmi z praxe a z Úradu pre verejné obstarávanie. Od možnosti ako realizovať PTK k limitom, variabilite, zverejňovaniu a kde sa robia chyby. Ako elektronizácia VO ovplyvnila Prípravné trhové konzultácie. Ako ovplyvňujú Prípravné trhové konzultácie predmet zákazky, prípadne budúci typ zmluvy.

Program

Štart: 9:00, dĺžka 50 + 15 min (diskusia)
Moderuje: Kristina Kaplanová
Hostia: Marcela Turčanová (APUeN), Katarína Hreusová (ÚVO), Juraj Barbarič (VUSCH)


1) Úvod do problematiky Prípravných trhových konzultácií

2) Argumenty prečo využívať PTK

3) Hľadanie odpovedí na to, kedy využiť PTK – limity, zložitosť zákazky, časový rámec, predmet, forma

4) Elektronizácia VO a PTK

5) Príklady z praxe

6) Diskusia


Prednášajúci

Juraj Barbarič

Je dôležité po akej ceste kráčame, ale ešte dôležitejší je cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Juraj sa v oblasti verejného obstarávania pohybuje od r. 2010. O tri roky neskôr vymenil stranu uchádzača za stranu verejného obstarávateľa. Zakotvil vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde sa spolu s oddelením verejného obstarávania vydali cestou postupnej elektronizácie s cieľom zefektívnenia práce. Podieľal sa na vytvorení a zavedení prípravných trhových konzultácií, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou väčšiny zrealizovaných zákaziek. V tomto roku spustili realizáciu prípravných trhových konzultácií prostredníctvom elektronického systému.

Katarína Hreusová

Katarína má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu. Špecializuje sa na celý proces verejného obstarávania od prípravy až po realizáciu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, poskytuje metodickú činnosť v oblasti VO, školenia a poradenstvo vo VO. V minulosti pracovala na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania na Žilinskom samosprávnom kraji a od roku 2018 pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie.

Marcela Turčanová

Každý, kto chce naučiť ľudí, ako hospodárne nakupovať za štátne peniaze, musí byť odvážny a trpezlivý. A to je rozhodne i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenskej asociácie APUeN a tiež manažérka vzdelávacej APUeN Akadémie. S plným nasadením a osvetovými ambíciami sa venuje elektronizácií verejného obstarávania a vzdelávania nielen v oblasti práce so slovenským Elektronickým kontraktačným systémom. Najlepšie praktické počiny nominuje do súťaže FSA, ktorú každoročne organizuje.

Kristina Kaplanová

Až na niekoľko rokov, ktoré pracovne strávila v zahraničí, patrí medzi kmeňových zamestnancov spoločnosti NAR marketing. Od roku 2000 sa podieľa na implementácii e-aukčného nástroja TENDERBOX PROEBIZ do prvých výrobných spoločností a inštitúcií na Slovenskom trhu a od roku 2013 na vývoji, implementácii a zdokonalení systému JOSEPHINE, ktorý sa stal po štátnom systéme EVO dvojkou na trhu. Elektronizáciu má ako koníčka a posúvanie hraníc v e-procuremente berie vždy ako výzvu.

Cenník a kontakt

Vypijeme si spoločne kávu a namiesto osobného stretnutia sa pozdravíme u obrazoviek počítača. Webinár je zdarma. Vyplňte, prosím, len registráciu.

Kontakt:
Kristina Kaplanová
E-mail: kaplanova@proebiz.com
GSM: +421 917 765 409

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top