DNS v nízkej hodnote


25. 11. 2021

online

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 25. 11 . 2021!

O akcii

Obľúbenosť a počet vyhlásených Dynamických nákupných systémov neustále rastie. Nadlimitné, podlimitné a i DNS v nízkej hodnote - sú trendom minulého roka. Čo to prináša. Flexibilita a otvorenosť. Špecifiká tohto postupu. Špecifiká nízkej hodnoty. Na čo si treba dať pozor zo skúsenosti z praxe. V tomto webinári budeme diskutovať a hľadať odpovede s mojím hosťom Milanom Hamalom.

Program

Štart: 13:00, dĺžka 30 min
Moderuje: Kristina Kaplanová
Hosť: Ing. Milan Hamala

Úvod do problematiky DNS

 • princípy DNS, otvorený systém, flexibilná doba trvania
 • zverejňovanie dokumentov
 • kategórie a kvalifikácia

Špecifiká DNS v nízkej hodnote

 • zákon o VO
 • písaná a i nepísaná pravidla
 • dodávateľský trh
 • vhodné komodity
 • zmeny cenovej úrovne v závislosti od vývoja na trhu

Výhody a nevýhody DNS oproti klasickému postupu

 • flexibilita?
 • jednoduchosť?
 • administratíva?
 • typ zmluvy?
 • reakcie uchádzačov?

Príklady z praxe

Diskusia

Prednášajúci

Milan Hamala

Vo verejnom obstarávaní pôsobí už mnoho rokov a stále ho to baví. Jeho obľúbené sú dynamické nákupné systémy (DNS). Za seba hovorí, že pre úspešné obstarávanie je dôležitý zdravý sedliacky rozum, odvaha, dobrá nálada, primeraný stres, chápavý nadriadený a dobrý elektronický nástroj. Počas svojho dlhoročného pôsobenia vo VO pracoval na Ministerstve obrany SR, Hlavnom meste SR Bratislava, RTVS, Všeobecnej zdravotnej poisťovni a.s., OLO a.s., Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Kristina Kaplanová

Až na niekoľko rokov, ktoré pracovne strávila v zahraničí, patrí medzi kmeňových zamestnancov spoločnosti NAR marketing. Od roku 2000 sa podieľa na implementácii e-aukčného nástroja TENDERBOX PROEBIZ do prvých výrobných spoločností a inštitúcií na Slovenskom trhu a od roku 2013 na vývoji, implementácii a zdokonalení systému JOSEPHINE, ktorý sa stal po štátnom systéme EVO dvojkou na trhu. Elektronizáciu má ako koníčka a posúvanie hraníc v e-procuremente berie vždy ako výzvu.

Cenník a kontakt

Vypijeme si spoločne kávu a namiesto osobného stretnutia sa pozdravíme u obrazoviek počítača. Webinár je zdarma. Vyplňte, prosím, len registráciu.

Kontakt:
Iaroslava Hovanet
E-mail: hovanet@proebiz.com
GSM: +421 908 717 359

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU