MARQUET - interný nákupný katalóg

To základné o MARQUETu

MARQUET je interný nákupný katalóg adresovaný interným užívateľom firmy alebo inštitúcie, prípadne užívateľom im podriadených organizácií. V prípade firiem je ho možné sprístupniť vybraným dodávateľom a využiť ho tak k riadeniu ceny a výkonu dodávateľského reťazca. Jeho hlavnou úlohou je procesne zjednodušiť, urýchliť a zlacniť opakované nákupy tak, aby kapacitu a know-how nákupného tímu bolo možné viac využívať k náročnejším nákupným požiadavkám a projektom.

Sortiment interného katalógu sa opiera predovšetkým o také položky, akými sú čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, mazivá, ochranné pracovné pomôcky, zdravotnícky materiál, informačné technológie, kancelárska technika, nábytok, spojovací materiál, elektrické stroje a zariadenia, stavebné a inštalačné a ďalšie.

Výhody katalógu

 • Veľká úspora času nákupného tímu
 • Zníženie transakčných nákladov organizácie
 • Automatizácia operatívnych nákupov
 • Rýchla kontrola výdavkov u časti nákupov organizácie podľa projektu, tímov a osôb
 • Centralizácia výberu dodávateľa spolu s decentralizáciou riadenia nákupných požiadaviek
 • Motivácia interného zákazníka a zvýšenie kredibility nákupného tímu
 • Optimalizácia dodávok a dodávateľského portfólia
 • Vplyv na riadenie a cenotvorbu dodávateľského reťazca
Milan Kaplan

„Pre užívateľa MARQUETu je práca s ním veľmi jednoduchá a intuitívna. Bude sa jednoducho správať ako v klasickom e-shope, ktorý poznáte pri napĺňaní nákupného košíka. S rastúcim podielom internetového nákupu u každého z nás doma sa úplne prirodzene zvýši i tlak na využívanie podobných nástrojov vo firmách."
Milan Kaplan, riaditeľ firmy NAR marketing

O plnení, obsluhe a prepojení MARQUETU

A

Ako sa nákupný katalóg MARQUET plní a aktualizuje?

MARQUET je na jednej strane možné naplniť víťaznými ponukami výberových konaní zadávateľa alebo tým, že umožní vybranému dodávateľovi, aby vložil do katalógov svoju ponuku resp. položky svojho katalógu.

 • plneniu predchádza umiestnenie ponuky do tzv. garáže, kde môže administrátor skontrolovať, či je správne kategorizovaná a obsahuje všetky potrebné náležitosti, aby z nej mohli užívatelia čerpať pri objednávaní tovaru
 • plán plnenia a aktualizácie ponuky katalógu je možné nastaviť podľa stupňa čerpania zjednaného množstva produktov alebo podľa časového kľúča, resp. nastaveného finančného objemu
 • výzvy k aktualizácií katalógovej ponuky a aktualizácia samotná môžu prebiehať automaticky podľa nastavenia
 • staršie ponuky a ich plnenie sú archivované, aby bolo možné sledovať trendy zmien, prípadne plynulosť plnenia, a zároveň, aby bolo možné čerpať zo špecifikácie položiek i v ďalších tendroch
B

Katalóg MARQUET umožňuje nastaviť užívateľom:

 • v akých kategóriách a v akom finančnom objeme podľa zaradenia v organizačnej štruktúre môžu nakupovať
 • kto môže nákup, ktorý prekračuje vymedzenie, schváliť

Reporting a notifikácia podľa:

 • nakupovaných kategórií
 • jednotlivých dodávateľov
 • skupín užívateľov
 • jednotlivých užívateľov
C

MARQUET je prepojiteľný na iné informačné systémy.

Nákupný katalóg bude omnoho efektívnejšie fungovať až po prepojení s ďalšími informačnými a ekonomickými systémami a softvérmi, ktoré uľahčia a zvýšia stupeň automatizácie. Preto umožníme alebo zaistíme prepojenie:

 • primárne so všetkými nákupnými nástrojmi platformy PROEBIZ
 • s informačným a objednávkovým systémom užívateľa
 • s informačnými a objednávkovými systémami ostatných zmluvných užívateľov v nákupnej skupine
 • s katalógmi dodávateľov
Jiří Cudlín

„MARQUET je priateľský a pracuje sa v ňom dobre a jednoducho. Toto je vložené ako kľúč do všetkých nástrojov PROEBIZ a jednoznačne sa to podarilo i tu. Žiadne veľké vyklikávanie, žiadna zložitosť. Je to postavené tak, aby nákupy mohol obsluhovať ktokoľvek a kedykoľvek bez náročných kurzov a školení. Tak, aby si svoju objednávku mohol vytvoriť trebárs i z mobilu. Dôležitý je určite i fakt, že MARQUET je ľahko prepojiteľný so všetkými nástrojmi platformy PROEBIZ, a že je pripravený k napojeniu na ktorékoľvek ďalšie nákupné nástroje iných poskytovateľov.“
Jiří Cudlín, projektový manažér systému MARQUET

18 ZÁKLADNÝCH FUNKCIONALÍT MARQUETU

„Jednotlivé funkcionality katalógu musia do seba zapadať ako ozubená kolieska v strojoch.“

 • Plánovanie a limity čerpania nastaviteľné na jednotlivé oddelenia, komodity alebo užívateľov.
 • Možnosť napojenia na externé nákupné nástroje umožní priamo integrovať položky z existujúcich softvérov do interného portálu.
 • Objednávkový systém eShopu v prevedení nákupného košíka k zvýšeniu komfortu interného užívateľa.
 • Prispôsobiteľná kategorizácia položiek podľa interných komoditných členení organizácie.
 • Hromadný import/export položiek, protokolov alebo dát potrebných pre reporty a štatistiky.
 • Prehľadný navigačný panel užívateľa s informáciami o stavu objednávky, novinkách v katalógu alebo úkonoch užívateľa k vybaveniu.
 • Pružne nastaviteľný schvaľovací proces na jednotlivé kategórie, položky, užívateľov alebo nastaviteľné finančné prahy či množstvo objednávok.
 • Automatický objednávkový systém umožňujúci automatické odosielanie schválených objednávok dodávateľovi.
 • Evidencia a kontrola odberov ako samoregulačný mechanizmus nastaviteľný na položky, kategórie, oddelenia alebo užívateľov.
 • Zobrazovanie obľúbených položiek a najčastejšie nakupovaných komodít užívateľa.
 • Manažment práv a rolí umožňujúci maximálne prispôsobenie zavedeným kompetenčným zvyklostiam organizácie.
 • Automatická aktualizácia informácií o stave, odbere a dostupnosti položky na základe objednávok a zmluvných podmienok.
 • Garáž položiek ako kontrolný krok pred zaradením aktualizovanej položky do trhoviska.
 • Prehľady, reporty a analýzy ako dôležitá manažérska pomôcka k riadeniu nákupu s možnosťou celkových prehľadov i čiastkových detailov.
 • Nastaviteľné e-mailové notifikácie v individuálne prispôsobiteľnom režime pripomínajú dôležité úkony.
 • Fulltextové vyhľadávanie s našepkávačom, známe z klasických e-shopov, k zvýšeniu komfortu a užívateľskej prívetivosti pre užívateľa pri vyhľadávaní.
 • Možnosť napojenia na externé ekonomické systémy integruje nákupné objednávky s účtovnými systémami a automatizuje proces.
 • Komentáre k položkám ako personifikovaná a overená spätná väzba spokojnosti interného zákazníka.
Peter Mikuláš

„Nákupný katalóg má uľahčiť prácu. Mal by z nákupného tímu sňať veľký balík práce, u ktorého má šetrenie - s ohľadom na celkový nákupný plán firmy – iba marginálny efekt.“
Peter Mikuláš, Country manager

Obrazovky systému MARQUET

Úvodný dashboard ukazuje prehľad najdôležitejších informácií - čerpanie z nadefinovaných budgetov, požiadavky na vybavenie, nové položky v katalógu, a pod.

Úvodný dashboard ukazuje prehľad najdôležitejších informácií - čerpanie z nadefinovaných budgetov, požiadavky na vybavenie, nové položky v katalógu, a pod.

Intuitívne vyhľadávanie umožní rýchle a prehľadné nájdenie potrebných položiek a to ako kategorizačním stromom tak fulltextovým vyhľadávačom v katalógu alebo produktových skupinách.

Intuitívne vyhľadávanie umožní rýchle a prehľadné nájdenie potrebných položiek a to ako kategorizačním stromom tak fulltextovým vyhľadávačom v katalógu alebo produktových skupinách.

Detail každého produktu obsahuje všetky potrebné informácie a je štruktúrovaný do dvoch stupňov. Informácie o produkte a informácie o ponukách dodávateľov a ich špecifikáciách.

Detail každého produktu obsahuje všetky potrebné informácie a je štruktúrovaný do dvoch stupňov. Informácie o produkte a informácie o ponukách dodávateľov a ich špecifikáciách.

Back to Top