Novinky


JOSEPHINE sa pripravuje na zmeny od 31.3.2022

22FEB

JOSEPHINE sa pripravuje na zmeny od 31.3.2022

22. 02. 2022 08:09 Jan Šlachta

Ďakujeme Vám za dôveru a príležitosť spoločne s Vami posúvať možností elektronického verejného obstarávania stále ďalej. A veríme, že i tento rok budeme spoločne úspešní. Aktuálna novela ZVO prináša od 31.3.2022 určité novinky, na ktorých v súčasnosti pracujeme, a to:

  • zmeny pri funkcionalite „on-line sprístupnenie ponúk“ v súvislosti s anonymizáciou údajov o uchádzačoch,
  • aktualizácia systémových šablón pre zákazky s nízkou hodnotou,
  • nové systémové šablóny pre zákazky pod 10 tis. eur,
  • aktualizácia i vzorového textu pre súťažné podklady,
  • aktualizácia vzorových šablón v dokumentoch JOSEPHINE,
  • príprava JOSEPHINE za účelom zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo VO a s tým spojené odosielanie údajov,
  • a ďalšie čiastočné úpravy.
Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU