Novinky


Město Olomouc spouští prodej prvních nemovitostí vycházejících z koncepce elektronickou aukcí

11FEB

Město Olomouc spouští prodej prvních nemovitostí vycházejících z koncepce elektronickou aukcí

11. 02. 2016 14:42 Jan Šlachta

27. ledna 2016 (st)
V praktickém naplňování koncepce hospodaření s nemovitým majetkem, kterou zastupitelé schválili koncem loňského roku, pomohou městu Olomouc také tzv. elektronické aukce. O domy a bytové jednotky určené k prodeji tak budou zájemci soutěžit ve veřejných elektronických aukcích. Podmínky první z nich schválili radní na svém posledním jednání.

Jsme přesvědčeni o tom, že elektronické aukce nám mohou pomoci zvýšit výnos z prodeje nemovitostí. Je to pravděpodobně nejúčinnější a nejtransparentnější forma prodeje,“ vysvětluje princip náměstek pro majetkoprávní záležitosti Filip Žáček. Aktuálně nabízí město k prodeji formou elektronické aukce čtyři objekty, které vycházejí z koncepce hospodaření schválené zastupiteli v prosinci minulého roku. Jedná se o objekty hájoven na Huzové a v Dětřichově nad Bystřicí, které město již delší dobu neúspěšně nabízelo k prodeji, dále o bytové jednotky na Voskovcově a Smetanově ulici v Olomouci. Zájemci o tyto nemovité věci se tak mohou prostřednictvím portálu přes internetové stránky města www.olomouc.eu/eaukce zapojit v rámci tzv. registračního kola, které bude probíhat ve dnech od 29. ledna do 19. února 2016 a samotné tzv. aukční kolo proběhne 23. a 24. února. V případě dotazů se mohou zájemci o koupi obracet na pracovníky majetkoprávního odboru magistrátu.

Elektronická aukce je on-line výběrové řízení, označované jako e-aukce. Statutární město Olomouc má tento systém již zakoupen a pravidelně s ním pracuje oddělení veřejných zakázek, tudíž při zavedení této formy prodeje nemovitostí nebylo třeba vynakládat další prostředky na zabezpečení aukce. „Elektronické aukce jsou nástrojem pro průhledný průběh výběrového řízení. On-line výběrová řízení přinášejí mimořádnou transparentnost nákupních a prodejních procesů a jsou účinným protikorupčním nástrojem.“ popsal detaily náměstek Žáček.

Elektronické aukce bude město realizovat prostřednictvím certifikovaného systému PROebiz. Do aukce se zájemce přihlásí pomocí webové aplikace zadáním uživatelského jména, hesla a přístupového klíče. „Jde ze zákona o důvěryhodný nástroj, kterým je přesně vymezen rámec dražby a je investory velmi dobře hodnocen. Výhodou je například i fakt, že městu odpadá povinnost vybírat dražebníka formou veřejných řízení,“ doplnil náměstek primátora Žáček.

Zdroj: www.olomouc.eu
Autor: Mgr. Jana Doleželová

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU