Novinky


Slovenské ministerstvo ako prvé v Európe

02APR

Slovenské ministerstvo ako prvé v Európe

02. 04. 2020 15:49 Jan Šlachta

Ministerstvo zdravotníctva SR ako prvé v EÚ uskutočnilo výber dodávateľa pľúcnych ventilátorov elektronickou formou v režime Priameho rokovacieho konania. Iniciátorom vzniku elektronického nástroja FLASHBON nad platformou JOSEPHINE PROEBIZ so zohľadnením najnovších návrhov Európskej komisie zo dňa 1. 4. bolo priamo ministerstvo.

V priebehu 24 hodín tak zaistilo nákup 438 kusov potrebnej zdravotníckej techniky. Ministerstvo zdravotníctva SR v týchto dňoch nakúpilo celkovo 535 kusov pľúcnych ventilátorov elektronickou formou v režime Priameho rokovacieho konania prostredníctvom elektronického nástroja.

Ministerstvo momentálne plánuje vyhlásiť v tomto režime aj ďalšie súťaže.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Eliášová
hovorkyňa
Ministerstvo zdravotníctva SR

Tel.: +421 2 593 73 116
Fax.: +421 2 547 77 983
e-mail: tlacove@health.gov.sk

Back to Top