Výhody SW licencie PARK

  • časová neobmedzenosť a nezávislosť pri využívaní funkcionalít
  • dlhodobo nižšia cena na jednu eAukciu
  • možnosť customizácií
  • lepšia kompatibilita s ostatnými SW nadobúdateľmi
  • nezávislosť, vlastné bezpečnostné pravidlá

Maintenance

Spoločne so zmluvou na obstaranie licencie __PROEBIZU__ je potrebné uzatvoriť zmluvu o maintenance s popisom technickej podpory a údržby SW, ktorá zahŕňa správu a údržbu dát a poskytovanie vydaných aktualizácií a nových verzií SW PROEBIZ. Pri oprávnenej licencii hostovanej na serveroch PROEBIZ je súčasťou služby funkcia zálohovania dát počas hostingu.

Časové obmedzenie

Oprávnenie PARKu (PROEBIZ/PARK) je časovo neobmedzené, klient získava licenciu natrvalo.

Počet administrátorov (užívateľov)

V cene oprávnenia je 25 administrátorov a rozšírenie o ďalších stojí 200 EUR za každú ďalšiu osobu.

Počet súťaží je neobmedzený.

Áno.

Licenčné oprávnenie

Ak nie je dohodnuté inak, je vždy myslené pre jednu krajinu, ktorou sa chápe krajina klienta s tým, že umožňuje realizovať eAukcie len pre jeho potrebu (jedno identifikačné číslo). Oprávnenie je neprenosné na tretiu osobu.

Rozšírenie oprávnenia za príplatok

Asistenčný program

Najsilnejšie využívaná PROEBIZOVSKÁ služba odbornej eAukčnej podpory, pri ktorej poskytujeme znalosti z tisícov eAukcií. Konzultačné služby so zameraním na efektívny spôsob využívania eAukcií na jednotlivé komodity v zmysle „AKO SA TO ROBÍ ...“.

Multilicencia

Multilicenčné oprávnenie je určené pre holdingové a inak ekonomicky spriaznené subjekty, keď každý ďalší užívateľ má zľavu o ďalších 10 %. T. j. prvá plná cena, druhý subjekt 90 %, tretí 80 % pôvodnej ceny atď. až po polovicu cenníkovej ceny. Tu sa zľava zastaví a každý ďalší užívateľ už má 50 % pôvodnej ceny.

Centrálny nákup

Rozšírenie právomocí na uskutočňovanie eAukcií jedným centrom pre niekoľko ekonomicky spriaznených firiem alebo pre dodávateľské reťazce.

Knižnica eAukčných šablón TEMPLATES

Tristo overených a úspešných nastavení eAukčného systému pripravených s prihliadnutím na najčastejšie eAukčné komoditné požiadavky.

Spoločný katalóg dodávateľov PROEBIZU BASE

Trojvrstvový katalóg e-kvalifikovaných dodávateľov, umožňujúci poskytovať referenčné informácie o konkrétnom dodávateľovi v rámci užívateľov a klientov PROEBIZ.

Archív eAukčných prípadov

Služba na ukladanie dát historických eAukcií.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU