Pre dodávateľov

Zdieľaný katalóg eKvalifikovaných dodávateľov BASE

Dodávatelia, ktorí sa zúčastňujú trendrov v prostredí PROEBIZ SYSTÉM, získavajú možnosť začleniť sa do katalógu, ktorý je k dispozícií niekoľkým stovkám proebizovských vyhlasovateľov tendrov a sú tiež automaticky informovaní o vybraných verejných výberových konaniach vyhlasovaných v Českej a Slovenskej republike.

Viac informácií o katalógu BASE

katalog BASE

Zdieľaný produktový katalóg BASE2

Druhá poloha databáze BASE mapuje produkty, ktoré ponúkajú dodávatelia z prostredia proebizovských výberových konaní a eAukcií. Je pripravený tak, aby zadávatelia mohli rovno s dopytom osloviť eKvalifikovaných dodavateľov, ktorí požadované produkty v niektorom z tendrov v poslednom roku ponúkali. Dodávatelia môžu svoju ponuku priebežne aktualizovať a dopĺňať.

Viac informácií o katalógu BASE

katalog BASE
Back to Top