PROEBIZ TENDERBOX


PROEBIZ TENDERBOX - moderný eAukčný nástroj

PROEBIZ TENDERBOX je úspešný eAukčný softvér, ktorý vybrusujeme od roku 2001. Rieši výberové konanie od zadania, cez výber a oslovenie dodávateľov, vlastné dynamické porovnanie ponúk (eAukcie), až po vyhodnotenie a záverečné protokoly. Komplexný produkt s vysokou pridanou hodnotou.

Nástroj obsahuje 10 typov eAukcií v 11 jazykoch. Zaujímavosťou je, že umožňuje v jednej eAukcií pracovať súbežne v niekoľkých jazykoch (každý účastník si nastaví svoj jazyk) a v niekoľkých rôznych menách.

S PROEBIZ TENDERBOXom pracuje dlhodobo viac ako 400 firiem a verejných zadávateľov v ôsmich krajinách. Polovica dlhšie ako 5 rokov. Registrovaných zaškolených administrátorov je viac ako 6 000. Celkovo sa v jeho eAukčných sieňach uskutočnilo viac ako 200 000 súťaží v súhrnnom finančnom objeme 20 miliárd €. V pracovných dňoch je to cca 80 až 110 eAukcií alebo dopytov.

eAukčný systém PROEBIZ k sebe dopĺňa prívlastok PROEBIZ TENDERBOX a zostáva naďalej certifikovaný ÚVO-m podľa zákona č. 343/2015 Z.z..

PROEBIZ sw

Zoznámte sa s najrozšírenejším softvérom pre eAukcie

Testovanie

Záujemcom o vyskúšanie ponúkame dvojmesačnú testovaciu verziu tzv. BluePilot na „ostrom“ softvéri. Nie je obmedzený počet súťaží, počet administrátorov, ale musia prejsť zaškolením, nie je limitovaná úspora. Jediná požadovaná platba je úhrada nákladov na školiteľa.

Základné zaškolenie

Obsluha PROEBIZ TENDERBOXu je jednoduchá a intuitívna. Potrebujeme k nej štyri hodiny, počítač a internetové pripojenie.

Jazyková lokalizácia

EN, CZ, SK, PL, DE, FR, RU, HU, HR, RO, BG

Obstaranie

VAH (Virtual Auction Hall) to sú jedno alebo viacročné „prenájmy“ prístupu, kedy cena obsahuje vedľa funkcionalít softvéru všetky obvyklé služby vrátane update, upgrade, hotline, helpdesk. Služby je možné rozšíriť i o platené, ako je customizácia, odborná (nákupná) asistenčná podpora apod.

PARK poskytnutie prístupu k funkcionalitám „navždy“. Tento spôsob nadobudnutia umožňuje inštaláciu nástroja na servery nadobúdateľa.

Atestované!

PROEBIZ TENDERBOX má český a slovenský atest pre využitie pri verejnom obstarávaní.

Osvedčenie systému PROEBIZ.

proebiz historie

História

Prvopočiatky myšlienky a prvé programovacie riadky SW vznikli na prelome rokov 2000 a 2001. Prvýkrát a úspešne sme ho vyskúšali naostro na konci leta 2001. Následne sa SW trikrát radikálne premenil. Až u tretej podoby sme použili názov PROe.biz, ktorý sme v roku 2013 zmenili na PROEBIZ bez bodky. V druhej polovici roku 2018 sme začali používať názov PROEBIZ ako zastrešujúci názov celej platformy našich nástrojov a úspešný tendrovací PROEBIZ zmenil názov na TENDERBOX. Na fotke z roku 2003 vtedajší minister priemyslu Miroslav Grégr a M. Kaplan (ten kučeravý).

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU