Správa nákupných požiadavek


WENDY

WENDY - STRATÉGIA

„Nástroj uľahčujúci riadenie nákupných, resp. obstarávateľských požiadaviek počínajúc vznikom, cez pripomienkovanie, schvaľovanie až po rozhodnutie o stratégii realizácie. Vzniká v rámci platformy nástrojov PROEBIZ ako možnosť kooperácie s prostredím JOSEPHINE alebo TENDERBOX. Softvér ponúka možnosť mať všetky relevantné informácie o jednotlivých nákupných požiadavkách a procesu schvaľovania na jedinom mieste.“

Dvojstupňové schvaľovanie požiadaviek

Dominantnou funkcionalitou nástroja je dvojstupňové schvaľovanie požiadaviek, ktoré je možné nastaviť na stromové vetvenie organizácie so schopnosťou rýchlo sa prispôsobiť rôznym veľkostiam inštitúcií alebo firiem. Rýchlosť komentovania alebo schvaľovania umožňuje využitie mailových notifikácií.

Chcem viac informácií o systéme

prínosy WENDY

Základné obrazovky sw

Hlavná obrazovka administrátora

Hlavná obrazovka administrátora alebo prehľad toho najpodstatnejšieho - prehľadné zoradenie požiadaviek umožňuje administrátorom jednoduchú orientáciu.

Prehľad schvaľovacieho procesu

Prehľad schvaľovacieho procesu - schvaľovanie úplné pod vašou kontrolou! Na tomto mieste je možno jednoducho priradiť schvaľovateľa, priradiť úrovne podľa dôležitosti alebo jednotlivé požiadavky okomentovať.

Zoznam požiadaviek

Veľký prehľad všetkých požiadaviek na jednom mieste. Detailný pohľad na realizáciu požiadavky - všetko dôležité na jednom mieste. Od A do Z (od akceptácie po žiadateľa).


Náhľad realizácie

Prehľad všetkého čo sa v systému „šustne“. V jednoduchom prehľade je vidieť to hlavné čo sa s požiadavkami deje.Ako funguje?

Jedno miesto

Nástroj sprehľadňuje proces žiadostí, ich schvaľovanie a vyjadrovanie sa k nim, archivuje jednotlivé pripomienky a schválenie vrátane podkladov a príloh, ku ktorým sa schvaľovatelia vyjadrovali. Dôležité informácie o procese riadenia zákazky sú po celú dobu a v reálnom čase prístupné zvoleným pracovníkom.

Uživateľské ÁNO!

Napriamili sme, zjednodušili a zároveň zjednoznačnili proces schvaľovania a pripomienkovania (nákupných) požiadaviek. Nástroj ich unesie nekonečné množstvo a rovnaké je to aj s množstvom používateľov v rôznych roliach. Používatelia sa v softvéri veľmi rýchlo orientujú a pre zaškolenie stačí veľmi krátky čas v ráde malých hodín.

Kooperátor - odborná podpora

Používateľ s oprávnením vložiť požiadavku má možnosť využitia odbornej podpory osoby v roli „kooperátor“, obvykle z tímu oddelenia VO alebo nákupu, ktorá ho bude podporovať a mentorovať pri vkladaní požiadavky, jej formulácií, nastavovaní procesu, pripomienkovaní a schvaľovaní. Vstupy kooperátora sú archivované ako súčasť dokumentácie požiadavky.

17 základných funkcionalít

„Jednotlivé funkcionality sw do seba zapadajú ako ozubené kolieska v strojoch.“

 • Role – používatelia pracujú v rôznych roliach s nastaviteľnými oprávneniami
 • Schvaľovanie je dvojstupňové a zohľadňujúce štruktúru organizácie
 • Automatické schvaľovanie – možnosť v predvolených prípadoch
 • Nastaviteľná kategorizácia zodpovedajúca potrebám organizácie
 • Databáza dodávateľov podľa potreby organizácie
 • Napojenie na systém pre elektronizáciu verejného obstarávania
 • Možnosť napojenia na softvér k realizácií tendrov
 • Vkladanie príloh k požiadavke podľa potreby
 • Uplatnenie vlastných už zavedených požiadavkových formulárov
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Export formulárov a obsahu požiadavky (PDF)
 • Detailná história prístupov, zmien, vkladania a exportu
 • Dokumentácia rozhodnutí o spôsobe výberu riešenia požiadavky
 • Možnosť sledovať, v akej fáze sa požiadavka nachádza
 • Prehľadný a intuitívny dashboard
 • Možnosť kooperácie pracovníkov pri realizácii požiadavky
 • E-mailové notifikácie o stave požiadavky
Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU