Verejným obstarávateľom

PROEBIZ SYSTEM gov

Najrozšírenejší eAukčný nástroj v strednej Európe umožňujúci pracovať s rôznymi typmi elektronického hodnotenia ponúk v úprave pre verejných zadávateľov. Je v ňom možno súťažiť mnoho produktov súbežne a zároveň hodnotiť ponuku podľa mnohých kritérií, ktorých výsledky sa v reálnom čase premietajú do výsledkov hodnotenia. S PROEBIZ SYSTEMom pracuje dlhodobo 400 firiem a inštitúcií v niekoľkých krajinách. Oceňujú predovšetkým STABILITU, LOGIKU, UŽÍVATEĽSKÚ PRÍVETIVOSŤ a prepracovaný systém užívateľskej podpory. PROEBIZ SYSTEM prešiel certifikačným konaním pre využitie verejnými zadávateľmi v Česku i na Slovensku.

Viac informácií o nástroji PROEBIZ SYSTEM

PROEBIZ software

JOSEPHINE

Užívateľsky prívetivý inteligentný softvér s intuitívnou a jednoduchou obsluhou určený pre elektronizáciu verejného obstarávania. Je konštruovaný tak, aby ho umožňoval riešiť pohodlne, bezchybne a logicky. JOSEPHINE je prepojiteľná s ostatnými proebizovskými eNástrojmi a stupeň kooperácie a s ním komplexnosť pokrytia elektronizácie verejných zákaziek od okamihu prvotného formulovania požiadavky až po dokumentáciu jej vybavenia.

Viac informácií o nástroji JOSEPHINE

JOSEPHINE software

JOSEPHINE CHAIN

Pre potreby náročného zadávateľského prostredia je možné základnú JOSEPHINE prepojiť s expertnými softvérmi WORKFLOW a PROEBIZ SYSTEM do mimoriadne flexibilného a komplexného nástroja JOSEPHINE CHAIN. Ten umožňuje individuálne plastické prispôsobenie jednotlivých komponentov vrátane customizácie podľa aktuálnych potrieb zadávateľa a realizovaných verejných zákaziek. Jednotlivé nástroje JOSEPHINE CHAIN sú certifikované pre elektronizáciu verejného obstarávania.

Viac informácií o nástroji JOSEPHINE

JOSEPHINE chain software

BASE

BASE je zdieľaný katalóg e-kvalifikovaných firiem. Sú výberom z dodávateľov, zúčastňujúcich sa eTendrov v PROEBIZ SYSTEMe. Jedná sa o viac ako 11 000 firiem s ratingovými a produktovými informáciami, so sledovateľnou históriou v eTendroch. Nejedná sa o náhodný výber, ale o úspešné dodávateľské firmy, ktoré si priali byť v BASE registrované a ktoré súhlasili, aby sme informácie o nich ponúkli ďalším užívateľom PROEBIZ.

Viac informácií o nástroji BASE

katalog dodavatelů BASE

ASISTENČNÝ PROGRAM gov

ASISTENČNÝ PROGRAM gov je odborná užívateľská podpora v prostredí elektronizácie verejného obstarávania. Koncentruje pozornosť na to, ako najlepšie s vysokou efektivitou a bez procesných chýb uskutočniť s pomocou našich eNástrojov verejnú zákazku podľa konkrétnych potrieb a situácie zadávateľa. Poskytneme svoje know how vrátane overených najúspešnejších eAukčných šablón pre dynamické hodnotenie ponúk verejnej zákazky.

Viac informácií o Asistenčném programu

Asistenční program

ELEKTRONIZÁCIA 4.0 gov

V spolupráci so zadávateľmi verejných zákaziek sme schopní dodávateľsky elektronizovať prípravu, vnútorné schvaľovanie, formuláciu zadávacej dokumentácie, príjem ponúk, proces hodnotenia a výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Sme pripravení analyzovať obvyklosti v procese verejného obstarávania v prostredí zadávateľa a podľa výsledku vybrať vhodné eNástroje, nastaviť ich podľa jeho potreby a spisovej kultúry, zaviesť do nich schvaľovaciu maticu, zaškoliť pracovníkov, pripraviť a realizovať v spolupráci so zadávateľom prvej súťaže.

Dokážeme zaručiť procesnú správnosť, obmedzenie chybovosti, transparentnosť a dosiahnuť prostredníctvom elektronizácie významné finančné a časové úspory. Vďaka skutočnosti, že eNástroje pre verejné obstarávanie vymýšľame a poskytujeme mnohým užívateľom, vieme, ako a kedy je možné ktorý nástroj najvýhodnejšie použiť. Sme obzvlášť silní v elektronickom hodnotení ponúk, pre ktoré sa vžil pojem eAukcie. V ich prípade patríme v počte uskutočnených súťaží medzi najväčších hráčov Európy.

Viac informácií o ELEKTRONIZÁCII 4.0

elektronizace 4.0
Back to Top