Vzdelávanie


Pravidelné školenia RESTART

Pravidelné školenia RESTART

Každý mesiac školíme nováčikov

Každý mesiac organizujeme v ostravskom tréningovom centre PROEBIZ školenie, ktoré je určené predovšetkým pre eAukčných nováčikov a pre administrátorov, ktorí si potrebujú základ nastavovanie eAukčného SW zopakovať. Školenie je vhodné pre nových pracovníkov firemných nákupných tímov alebo verejného obstarávania u klientov využívajúcich PROEBIZ. Školenia vedú tréneri HOUSTONu.

Kalendár akcií

Národné eAukčné forum

Národné eAukčné forum

PROEBIZ = otvorená diskusia

Najznámejším typom akcií PROEBIZu sú workshopy, dvojdňové odborné pracovné dielne. Jeden deň sú určené špecialistom firemných nákupných tímov a druhý deň obstarávateľom verejných zákaziek z miest, zdravotníckych zariadení, ministerstiev a ďalších inštitúcií. Workshopy sú založené na vzájomnej výmene skúseností, spoločnom hľadaní riešenia formou otvorených diskusií. Na organizáciu podobnej akcie potrebujeme dostatok klientov a ich eAukčných administrátorov. To pre nás zatiaľ spĺňajú iba Slovensko a Česko a preto veľké workshopy, resp. Národné eAukčné fora, sa konajú v prvej polovici roka len v Bratislave a Prahe.

Kalendár akcií

eAukčný deň

eAukčný deň

Sledujte s nami živé eAukcie a pýtajte sa, ako na to

eAukčné dni sú zamerané na aktívnych užívateľov eAukčných SW. Program je kontaktný a vedený tak, aby obmedzený počet eAukčných nováčikov vzdelávaniu prospel. Pripravujú ho tréneri klientskych tímov a ide o stretávanie s obmedzeným počtom užívateľov formou pracovnej dielne. Tematické vymedzenie je zvyčajne reakciou na diskusiu z predchádzajúceho eAukčného dňa alebo na zaujímavé eAukčné súťaže, ktoré sa v tom čase konali. Snažíme sa, aby bolo možné sledovať „živú“, t. j. práve prebiehajúcu eAukciu, keď účastníci eAukčného dňa môžu obstarávateľovi klásť otázky týkajúce sa nastavenia a zadania eAukcie. Termínované informácie hľadajte v kalendári.

Kalendár akcií

Semináre

Semináre

Workshopy a expertné školenia

Odborné semináre k problematike firemného nákupu alebo verejného obstarávania, ktoré dopĺňajú témy eAukčných dní a virgin tréningov. Prednášajú špecialisti PROEBIZu alebo odborníci, s ktorými spolupracujeme.

Kalendár akcií

Back to Top