Mimoriadne vysielanie: zmeny vo verejnom obstarávaní


PROCUREMENT TV - ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

„Tri mimoriadne vysielania k prejednávanej novele zákona o VO. Súhrn informácií, názorov a prístupov, ktoré sa podarilo k prejednávanej slovenskej novele zákona o verejnom obstarávaní koncentrovať do troch mimoriadnych vysielaní v snahe "urobiť si v tom jasno".“

Mimoriadne vysielanie #1

ÚVO & NOVELA II.

O komplikovanom vzniku novely, zhrnutie najdôležitejších zmien a odborné diskusie. Ako sa darí novelu realizovať v súčasných podmienkach? Môžeme očakávať nejaké posuny v termínoch, zmenia sa niektoré ciele? To všetko a ešte oveľa viac...

Moderuje:
Milan Kaplan, APUeN SK, prezident asociácie
Hosť:
Jaroslav Lexa, Úrad pre verejné obstarávanie, podpredseda úradu

Mimoriadne vysielanie #2

NOVELA VO & EUROPA

Obstarávanie v európskom kontexte. Diskusia s prezidentom Asociácie európskych poskytovateľov elektronických nástrojov. História vývoja digitalizácie v Európe. Regulácia e-Governmentu, centralizácia vs. decentralizácia, historické skúsenosti a súčasné trendy. Kybernetická bezpečnosť a skúsenosti iných krajín, príklady funkčných riešení...

Moderuje:
Ivana Ondruchová, PROCUREMENT BOARD TV
Hosť:
Miguel Sousa Sobral, predseda EUPLAT, CEO VORTAL

Mimoriadne vysielanie #3

Bezpečnosť & softvéry

Čo priniesla novela v oblasti bezpečnosti nástrojov? Aký význam má šifrovanie a časová pečiatka? Čo nám prinesie elektronizácia zákaziek s nízkou hodnotou a aké sú výhody jednotnej elektronickej platformy?

Moderuje:
Kristina Kaplanová, PROEBIZ
Hosť:
Peter Kulich, výkonný riaditel', Slovensko.Digital

PROCUREMENT TV - FINÁLE NOVELY O VO

„Tri mimoriadne vysielania k prejednávanej novele zákona o VO. Súhrn informácií, názorov a prístupov, ktoré sa podarilo k prejednávanej slovenskej novele zákona o verejnom obstavávaní koncentrovať do troch mimoriadnych vysielaní v snahe "urobiť si v tom jasno".“

#1
FINÁLE NOVELY O VO I.

Prvé mimoriadne vysielanie k prejednávanej novele zákona

Moderuje:
Kristina Kaplanová, PROEBIZ
Host:
Katarína Grejták Bednáriková, Jozef Bálint

#2
FINÁLE NOVELY O VO II.

Druhé mimoriadne vysielanie k prejednávanej novele zákona

Moderuje:
Marcela Turčanová, APUeN SK
Host:
Ivan Holič, riaditel Inštitútu verejného obstarávania ÚVO, Ján Kovalčík, analytik INEKO

#3
FINÁLE NOVELY O VO III.

Tretie mimoriadne vysielanie k prejednávanej novele zákona

Moderuje:
Branislav Šarmír, obstaráme.sk
Hosté:
Michal Garaj, Hlavné mesto SR Bratislava

PROCUREMENT TV - zmeny vo verejnom obstarávaní

„Seriál desiatich mimoriadnych rozhovorov o zmenách, ktoré prinesie novela zákona o VO. Diskutovať budeme s obstarávateľmi, právnikmi, legislatívcami a poskytovateľmi. Dva týždne vždy o 11:30 hod.

#1: Po 31.5.
PRÁVO

Čo vlastne novela a jej previazanosť na Plán obnovy prináša do prostredia verejného obstarávania na Slovensku. Čo je dobré neprehliadnuť a na čo sa s ohľadom na krátke prechodné obdobie rýchlo pripraviť.

Moderuje:
Milan Kaplan (APUeN SK, prezident asociácie)
Hostia:
Branislav Šarmír (obstarame.sk)
Ján Kapec (Havel & Partners)
Marek Šmíd (Partner at Grand Oak).

#2: Út 1.6. OBSTARÁVATELIA & JEP

Otázky, ktoré vyvoláva novela z pohľadu obstarávateľov. Diskutovať budú zástupcovia veľkého mesta a ministerstva. Čo sa z novely dá stihnúť vo vymedzenom čase? Znamená JEP nástup prísnej centralizácie?

Moderuje:
Branislav Šarmír (obstarame.sk)
Hostia:
Ondrej Kuruc (MZ SR, riaditeľ odboru obstarávania)
Katarína Mrázová (Mesto Trenčín, ved. právneho útvaru)

#3: St 2. 6.
DATA

O novele z pohľadu informácií ako o nástroji pre smerovanie a riadenie vývoja verejného obstarávania na Slovensku. Ako je to s BENCHMARKOM? Z akých dát a odkiaľ môžu vzniknúť dôležité informácie?

Moderuje:
Milan Kaplan (APUeN SK, prezident asociácie)
Hostia:
Martin Smatana (datový analytik)
Miroslav Staroň (TRANSPAREX, analytik)

#4: Čt 3. 6.
PROFESIONALIZÁCIA

Návrh novely o VO znovu vracia do hry mnohokrát diskutovaný nárok na vyššiu odbornosť a s ním spojenú profesionalizáciu celého prostredia. Pohľad na to, kto by mal zabezpečovať vzdelávanie, certifikáciu a všetky spojené procesy a odkedy?

Moderuje:
Branislav Šarmír (obstarame.sk)
Hostia:
Branislav Hudec (MIRRI SR, riaditeľ odboru VO)
Juraj Tkáč (predseda Únie profesionálov VO)

#5: Pá 4. 6.
SOFTVÉRY

O možnostiach vzniku "štátnych" elektronických nástrojov s prihliadnutím na myšlienku centrálnej JEDNOTNEJ ELEKTRONICKEJ PLATFORMY. Tá by podľa novely mala spojiť súčasné nástroje a doplniť k nim dátovú analýzu.


Moderuje:
Milan Kaplan (APUeN SK, prezident asociácie)
Hostia:
Petr Kulich (Slovensko.Digital, CEO)
Ľubomír Kubička (MV SR, riaditeľ odboru VO)

#6: 7. 6. Po
DODÁVATELIA

Ako je to s názormi tých, ktorí reagujú na požiadavky verejných obstarávateľov a predkladajú svoje ponuky? Ako vidia možnú zmenu prostredia? Znamená novela skutočne obmedzenie alebo len vytvára menej komfortné podmienky pre dodávateľov, ale podstatu zachováva?

Moderuje:
Marcela Turčanová (APUEN Akadémia)
Hostia:
Adriana Hurtoňová (Zväz stavebných podnikateľov SR)
Martin Jacko (Lansky, Ganzger & Partner Slovakia)

#7: Út 8. 6.
ZJEDNODUŠENIE?

Ako prispeje novela k zjednodušeniu procesu? Diskutovať budú skúsení odborníci nielen so silným teoretickým zázemím ale aj s bohatými skúsenosťami z praxe.

Moderuje:
Branislav Šarmír (obstarame.sk)
Hostia:
Michal Garaj (Hl. mesto Bratislava)
Peter Kubovič (SEPS, a.s.)

#8: St 9. 6.
DIVERZITA VO

Súťaženie prístupov, koncepcií a technického spracovania v priestore definovanom zákonom o VO, rôznosť užívateľskej podpory, stabilita záujmu poskytovateľa o trh obstarávania, tempo vývoja, vzájomná inšpirácia, rýchlosť zmien, to všetko prináša prostredie VO s viacerými poskytovateľmi nástrojov.

Moderuje:
Marcela Turčanová (APUEN Akadémia)
Hostia:
Martin Daniš (Banskobystrický sam. kraj, ved. odd. VO)
Daniela Krausová (Bratislavský sam. kraj, ved. odd. VO)

#9: Čt 10. 6.
ÚVO & NOVELA

Rozhovor s predsedom Úradu pre verejné obstarávania pánom JUDr. Miroslavom Hlivákom o verejnom obstarávaní na Slovensku a o vzniku novely, jej cieľoch a zmenách, ktoré by mala obstarávateľom priniesť.

Moderuje:
Milan Kaplan (APUeN SK, prezident asociácie)
Hostia:
JUDr. Miroslav Hlivák PhD., LLM
(Úrad pre verejné obstarávanie , predseda úradu)

#10: Pá 11.6.
AKO TO JE S NOVELOU

Záverečné zhrnutie informácií a postojov všetkých troch moderátorov z mimoriadneho vysielania PROCUREMENT TV. Aké najzásadnejšie názory v rozhovoroch zazneli? Budú inšpiráciou alebo len protivenstvami pre tvorcov ich konečnej podoby a pripomienky pri schvaľovaní v Národnej rade SR.

Marcela Turčanová (APUEN Akadémia)
Branislav Šarmír (obstarame.sk)
Milan Kaplan (APUeN SK, prezident asociácie)
Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU