WORKFLOW


WORKFLOW - riadenie nákupnej požiadavky

Workflow zvyšuje efektivitu riadenia nákupných procesov od momentu vzniku požiadavky až po jej vybavenie. Na počiatku uľahčuje a urýchľuje schvaľovanie alebo pripomienkovanie požiadavky a následne možnosť dohľadu nad jej spracovaním, objednaním produktu, dokladom o jeho dodaní a prevzatí žiadateľom.

Umožňuje spracovanie neobmedzeného počtu jedno alebo viacpoložkových požiadaviek. Obmedzený nie je ani počet vyhlasovateľov, spracovateľov, pozorovateľov, prípadne príloh požiadavky.

WORKFLOW sw

Testovanie

Zájemcům umožňujeme dvouměsíční bezplatný testovací provoz tzv. BluePilot na „ostrém“ sw. Není omezen počet požadavků, administrátorů a schvalovatelů s tím, že musí projít zaškolením. Požadujeme úhradu nákladů za školitele.

Úpravy, customizácia

V testovacom režime ponechávame iba základné nastavenie. Pri obstaraní nástroja je nevyhnutné schvaľovací, zmenový a realizačný proces požiadavky nastaviť podľa ustálených procesov konkrétneho klienta. Implementácia je časovo náročnejšia, než je tomu u iných nástrojov PROEBIZ. Ďalšie customizácie sú možné.

Obstaranie Workflow

Poskytnutie nástroja vzdialeným prístupom na jeden alebo viac rokov.

Mám záujem o WORKFLOW

Zhrnutie prínosov WORKFLOW

  • Štruktúra formulára požiadavky je prispôsobiteľná potrebám užívateľa
  • Možnosť nastavenia schvaľovacieho cyklu priamo podľa potrieb klienta
  • Pripravené prepojenie s PROEBIZ SYSTÉMom a inými IS
  • Jazyková lokalizácia SK, CZ, PL, HR

Ostatné prínosy

  • Detailný prehľad o stave spracovania požiadavky v akomkoľvek čase
  • Zodpovednosť za jednotlivé procesné aktivity
  • Záznam histórie procesu od vzniku požiadavky po jej vybavenie
  • Mimoriadna procesná adaptabilita nástroja

Kto už s nami digitalizuje

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU