Opakované nákupy jednoduše, operativně a právně správně


Systém flexibilního tendrování

Systém flexibilního tendrování

Je určen všem veřejným zadavatelům pro zjednodušení administrativy a zefektivnění procesu opakovaných nákupů komodit s proměnlivou cenou.

sft jednoduše JEDNODUŠE

Zakázku máte připravenou do 5 minut a automaticky vyhodnocenou.

sft jednoduše OPERATIVNĚ

Vypisujete zakázky v intervalech podle potřeby, rychle komunikujete.

sft jednoduše PRÁVNĚ SPRÁVNĚ

Neřešíte sčítání nebo nesčítání PHZ. Systém je certifikovaný.

Systém flexibilního tendrování schéma

Proč chtít SFT?

Změna § 19 ZZVZ o proměnlivé ceně v souladu s legislativou EU přinese zadavatelům, a zvláště nemocnicím, starost s evidencí předpokládaných hodnot zakázek (PHZ). V reakci na nastalou situaci vznikl SFT, který na jedné straně zrychluje a zjednodušuje proces opakovaných nákupů a nadto úspěšně řeší problematiku PHZ. Systém je postavený na dynamickém nákupním systému a flexibilním elektronickém katalogu, který proces výběru dodavatele automatizuje a zpřehledňuje, navíc bez nutnosti hlídat PHZ.

Rychle, operativně & transparentně...

V kombinaci s přívětivým prostředím osvědčeného certifikovaného nástroje JOSEPHINE se tento způsob nakupování a zadávání dílčích zakázek stává rychlejším, mnohem operativnějším a transparentnějším. Opakované nákupy komodit, jako jsou potraviny, zdravotnický materiál, léky, dezinfekce, úklidové potřeby, IT, ochranné pomůcky, kancelářské potřeby, elektroinstalační materiál nebo pohonné hmoty apod., přinesou zadavatelům významné zjednodušení práce.

K čemu se hodí SFT a pro koho je?

  • Pro opakované nákupy komodit ve větších ročních finančních objemech, které je potřeba realizovat velice rychle.
  • Pro nákupy komodit s proměnlivou cenou.
  • Pro nemocnice, kraje, města s mnoha příspěvkovými organizacemi.
  • Pro sektorové zadavatele.
  • Pro všechny ostatní, kteří potřebují v souladu s legislativou flexibilně řešit operativní nákupy všech mnohapoložkových komodit.

let na trhu

položek v katalogu

spokojených klientů

poskytovatel SFT

soutěží

eAukcí nebo poptávek denně

Princip fungování SFT v několika krocích

Jednoduchý princip fungování SFT všechny zadavatele, dlouhodobě řešící zákonné postupy vyhlašování veřejných zakázek podle ZZVZ, velice překvapí. Poprvé je to totiž jednoduché a opravdu flexibilní díky katalogu, který je na trhu úplnou novinkou. Je přehledný, rychlý, funguje.

1
Zavedete DNS a vytvoříte seznam nakupovaných položek s jejich specifikací ve flexibilním katalogu.
2
Kvalifikovaní dodavatelé „naplní“ katalog cenami, které mohou kdykoliv aktualizovat.
3
Dílčí zakázky jsou vyhlašovány podle potřeby zadavatele nebo jeho příspěvkových organizací.
4
Nabídky připraví systém automaticky a jde už jen o jejich podání. U klasického „ručního“ podání je nutný úkon dodavatele, automatické podání je nejjednodušší cestou.
5
Dodavatelé jsou infomováni včas a mají možnost stažení nabídek zamítnout. Rychlé, transparentní.

Procesní schéma SFT

Systém flexibilního tendrování - procesní schéma
Peter Mikuláš, country manager PROEBIZ

„SFT způsobil revoluci v nákupech veřejného sektoru. Za pár měsíců se podařilo vyprofilovat produkt, který kombinuje zákon a uživatelskou přívětivost. Snadné!“

Peter Mikuláš, country manager PROEBIZ

Základní výhody

Jde o speciální nastavení a integraci funkcionalit zajišťující stabilní práci s velkým množstvím dat požadující větší výpočetní výkon.

1
Jednoduché ovládání v uživatelsky přívětivém a certifikovaném systému.
2
Unikátní propojení dynamického nákupního systému s flexibilním katalogem.
3
Vždy aktuální přehled a informace POLOŽKA / CENA / DODAVATEL.
4
Nákupy jednoduše, operativně a právně správně.
5
Vypisování zakázek operativně podle potřeby více uživateli organizace.
6
Vyhlašovatel může nabídky kvalifikovaných dodavatelů stáhnout a vyhodnotit automaticky.
7
Při podání nabídky se dodavateli zobrazí cena u položek, kterou může aktualizovat.
8
Systémy dodavatelů se mohou na SFT napojit automaticky.
9
Vítězné nabídky mohou být importovány do objednávkového katalogu organizace.
10
Certifikovaná komunikace s kvalifikovanými dodavateli na jednom místě.
11
Flexibilní možnost delegování kompetencí na více uživatelů i organizací.
12
100% garantovaná transparentnost díky komplexním protokolům.
13
Kontrola předpokládané hodnoty zakázky (PHZ).
14
Pro audit jednoduše přidáte pozorovatelská oprávnění kontrolnímu orgánu.
15
Expertní podpora nástroje HOUSTON HELP ME (*crossposting na houston*).

Napište nám

Systém rádi ukážeme, vysvětlíme a zodpovíme vaše dotazy.

Kontaktní formulář

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE