Elektronizace veřejných zakázek


JOSEPHINE

O softwaru pro elektronizaci veřejných zakázek JOSEPHINE

Software JOSEPHINE je špičkovým nástrojem pro elektronizaci veřejných zakázek s řadou unikátních výhod. Jako jediný na trhu vyhovuje legislativě hned několika států EU a umožní vám tak snadno komunikovat s dodavateli z různých zemí. Je zcela intuitivní, snadno ovladatelný, s množstvím šablon, které vám urychlí práci. Vyvinula ho společnost PROEBIZ, která se elektronizací výběrových řízení zabývá již přes osmnáct let a její systém pro elektronické aukce TENDERBOX je dnes nejrozšířenější ve střední Evropě. Se softwarem JOSEPHINE tak získáte nejen skvělý nástroj pro elektronizaci veřejných zakázek, ale také silného partnera a možnost využívat řadu jeho dalších produktů a rozsáhlého technického a znalostního know-how.

Vyzkoušejte si aplikaci JOSEPHINE >>

JOSEPHINE sw

Proč si pro elektronizaci veřejných zakázek vybrat JOSEPHINE?

Úspěšný nástroj

JOSEPHINE je úspěšně využívána veřejnými zadavateli v několika státech EU a průběžně vylepšována pravidelnými aktualizacemi na základě praktických zkušeností specialistů veřejných zakázek, kteří s ní pracují.

Úspora času

JOSEPHINE je uživatelsky přívětivý, chytrý a přátelský nástroj, který svou logikou a zabezpečením omezuje počet možných chyb zadavatelů. Je stabilní a rychlý se schopností udržet velkou výpočetní zátěž.

Spolehlivý partner

Autory JOSEPHINE jsou specialisté týmu, který od počátku tisíciletí vymýšlí a vyvíjí nástroje pro elektronizaci procesů výběrových řízení zaštítěných značkou PROEBIZ, s nimiž pracuje několik stovek institucí a firem.

Možnosti rozšířování

Nástroj JOSEPHINE je možné doplňovat o nové funkcionality nebo rozsáhlejší moduly, kterými knihovna nástroje disponuje. Zároveň je možné propojit JOSEPHINE s dalšími nástroji a odbornými službami PROEBIZ.

Integrovaný nákupní systém - JOSEPHINE CHAIN

Vzájemné propojení proebizovských informačních systémů přináší mnohé výhody. Především umožňuje řídit celý nákupní proces od vzniku samotného požadavku na kterékoliv úrovni v hierarchii organizace, přes výběr způsobu hodnocení, včetně elektronických aukcí, až po evidenci doručení požadovaného produktu. Spojením získáte mimořádně kvalitní a komplexní nástroj, který bude na jedné straně ulehčovat práci a na straně druhé bude přinášet časové i finanční úspory zadavatelům veřejných zakázek.

Dynamický nákupní systém

Bonusem při práci s JOSEPHINE je i možnost využívat k hodnocení předkládaných nabídek DNS. Cílem je dosažení nejvyšší míry transparentnosti. Zavedený dynamický nákupní systém by měl zadavateli zajistit širokou síť dodavatelů. JOSEPHINE umožňuje realizaci DNS a rámcových dohod v souladu s platnou legislativou.

Systém flexibilního tendrování

SFT zrychluje a zjednodušuje proces opakovaných nákupů a nadto úspěšně řeší problematiku předpokládaných hodnot zakázek.

Více o SFT >>

36 základních charakteristik JOSEPHINE

 • elektronické zadávání veřejných zakázek
 • elektronický příjem nabídek
 • evidence účastníků a jejich údajů
 • elektronické vyhodnocování předkládaných nabídek
 • vytváření komisí a jednotlivých zasedání komise
 • kontrola PHZ
 • import dokumentů a položek předmětu zakázky
 • uživatelské oprávnění podle organizační strukutry
 • neomezený počet zadavatelů, administrátorů, členů komise
 • neomezený počet uchazečů, položek, jednání v jedné zakázce
 • neomezený počet příloh
 • možnost připojení s eAukčním softwarem TENDERBOX
 • e-mailové notifikace
 • vše je zaznamenáváno do historie a archivováno
 • možnost korekce neúmyslných matematických chyb v nabídkách účastníků
 • dynamický nákupní systém
 • sběr interních požadavků a specifikací k předmětu veřejné zakázky
 • proces řízení a schvalování požadavků k předmětu veřejné zakázky
 • proces elektronické komunikace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
 • evidence a archivace zakázek podle zákonných lhůt
 • vytváření nové zakázky (rozmanitá škála druhů a postupů zadávání zakázky)
 • systémové šablony (dokumenty), které si zadavatel může upravit podle svých potřeb
 • možnost předkládání nabídek po částech včetně realizace elektronické aukce po částech (zobrazení pořadí)
 • identifikace a autentifikace účastníků
 • možnost vytvoření archívu dokumentů ke každé zakázce
 • „auditorský přístup“ za účelem vykonání kontroly
 • nastavení různých matic hodnocení - na celkovou cenu (součet), přepočítané na vzorec (váhy, vlastní vzorce)
 • elektronické vyhlašení veřejné zakázky
 • evidence jednotlivých zakázek
 • filtrování a fulltextové vyhledávání zakázek
 • vytváření nových zakázek podle příslušné legislativy a druhu zakázky
 • neomezený počet zakázek
 • kompletní archivace zakázek do jednoho souboru (ZIP archív)
 • možnost zadávání zakázky po částech
 • sledování systémových lhůt
 • možnost realizace elektronické aukce TENDERBOX, včetně trvalého propojení na systém TENDERBOX

Pro veřejné zadavatele na 2 měsíce zdarma

Vyzkoušejte si výhody softwaru JOSEPHINE na 2 měsíce zdarma. Nezávazně, se všemi funkcionalitami a plnou uživatelskou podporou. Systém JOSEPHINE je pro všechny účastníky veřejných zakázek zcela zdarma.

Certifikováno!

Systém JOSEPHINE je certifikovaný elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 260/2016 Sb.

Certifikát funkcionalita elektronického nástroje.

Certifikát prostředí elektronického nástroje.

V rámci zkušební verze našeho softwaru získáte

 • Všechny funkcionality softwaru na 2 měsíce zdarma
 • Neomezený počet a rozsah tendrů
 • Neomezený počet uživatelů
 • Plnou asistenci naší technické a znalostní podpory

Zaujal vás software JOSEPHINE?
Pro více informací můžete volat na +420 255 707 010, +420 597 587 111, napsat na houston@proebiz.com nebo si vyzkoušet práci přímo v aplikaci JOSEPHINE.

Vyzkoušejte si aplikaci JOSEPHINE >>

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE