Veřejným zadavatelům

PROEBIZ SYSTEM gov

Nejrozšířenější eAukční nástroj v centrální Evropě umožňující pracovat s různými typy elektronického hodnocení nabídek v úpravě pro veřejné zadavatele. Je v něm možno soutěžit mnoho produktů souběžně a zároveň hodnotit nabídku podle mnoha kritérií, jejichž výsledky se v reálném čase promítají do výsledků hodnocení. S PROEBIZ SYSTEMem pracuje dlouhodobě 400 firem a institucí v několika zemích. Především oceňují STABILITU, LOGIKU, UŽIVATELSKOU PŘÍVĚTIVOST a propracovaný systém uživatelské podpory. PROEBIZ SYSTEM prošel certifikačním řízením pro využití veřejnými zadavateli v Česku a na Slovensku.

Více informací o nástroji PROEBIZ SYSTEM

PROEBIZ software

JOSEPHINE

Uživatelsky přívětivý inteligentní software s intuitivní jednoduchou obsluhou určený pro elektronizaci veřejných zakázek. Je konstruován tak, aby je umožňoval řešit pohodlně, bezchybně a logicky. JOSEPHINE je propojitelná s ostatními proebizovskými eNástroji. Stupeň kooperace a s ním komplexnost pokrývá elektronizaci veřejných zakázek od okamžiku prvotního formulování požadavku až po dokumentaci jeho vyřízení.

Více informací o nástroji JOSEPHINE

JOSEPHINE software

JOSEPHINE CHAIN

Pro potřeby náročného zadavatelského prostředí lze základní JOSEPHINE propojit s expertními softwary WORKFLOW a PROEBIZ SYSTEM do mimořádně flexibilního a komplexního nástroje JOSEPHINE CHAIN. Ten umožňuje individuálního plastické přizpůsobení jednotlivých komponent včetně customizace dle aktuálních potřeb zadavatele a realizovaných veřejných zakázek. Jednotlivé nástroje JOSEPHINE CHAIN jsou certifikovány pro elektronizaci veřejných zakázek.

Více informací o nástroji JOSEPHINE

JOSEPHINE chain software

BASE

BASE je sdílený katalog e-kvalifikovaných firem. Jsou výběrem z dodavatelů, účastnících se eTendrů v PROEBIZ SYSTEMu. Jedná se o více než 11 000 firem s ratingovými a produktovými informacemi, s doložitelnou historií v eTendrech. Nejde o náhodný výběr, ale o úspěšné dodavatelské firmy, které chtěly být v BASE registrované a které souhlasily, abychom informace o nich nabídli dalším uživatelům nástrojů PROEBIZ.

Více informací o nástroji BASE

katalog dodavatelů BASE

ASISTENČNÍ PROGRAM gov

ASISTENČNÍ PROGRAM gov je odborná uživatelská podpora v prostředí elektronizace veřejných zakázek. Koncentruje pozornost na to, jak nejlépe s vysokou efektivitou a bez procesních chyb uskutečnit s pomocí našich eNástrojů veřejnou zakázku dle konkrétních potřeb a situace zadavatele. Poskytneme své know how včetně ověřených nejúspěšnějších eAukčních šablon pro dynamické hodnocení nabídek veřejné zakázky.

Více informací o Asistenčním programu

Asistenční program

ELEKTRONIZACE 4.0 gov

Ve spolupráci se zadavateli veřejných zakázek jsme schopni dodavatelsky elektronizovat přípravu, vnitřní schvalování, formulace zadávací dokumentace, příjem nabídek, proces hodnocení a výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Jsme připraveni analyzovat obvyklosti v procesu veřejných zakázek v prostředí zadavatele a podle výsledku vybrat vhodné eNástroje, nastavit je dle jeho potřeby a spisové kultury, zavést do nich schvalovací matici, zaškolit pracovníky, připravit a realizovat ve spolupráci se zadavatelem první soutěže.

Umíme zaručit procesní správnost, omezení chybovosti, transparentnost a dosáhnout prostřednictvím elektronizace významných finančních a časových úspor. Díky skutečnosti, že eNástroje pro veřejné zakázky vymýšlíme a poskytujeme mnoha uživatelům, víme, jak a kdy je možné který nástroj nejvýhodněji použít. Jsme obzvlášť silní v elektronickém hodnocení nabídek, pro které se vžil název eAukce. V jejich případě patříme v počtu uskutečněných soutěží mezi největší hráče Evropy.

Více informací o ELEKTRONIZACI 4.0

elektronizace 4.0
Back to Top