Vzdělávání

Pravidelná školení RESTART

Pravidelná školení RESTART

Každý měsíc školíme nováčky

Každý měsíc organizujeme v ostravském tréninkovém centru PROEBIZ školení, které je určeno především pro eAukční nováčky a pro administrátory, kteří si potřebují základ nastavování eAukčního SW zopakovat. Školení je vhodné pro nové pracovníky firemních nákupních týmů nebo veřejného obstarávání u klientů využívajících PROEBIZ. Školení vedou trenéři HOUSTONu.

Kalendář akcí

Národní eAukční forum

Národní eAukční forum

PROEBIZ = otevřená diskuze

Nejznámějším typem akcí PROEBIZu jsou workshopy, dvoudenní odborné pracovní dílny. Jeden den určené specialistům firemních nákupních týmů a druhý den zadavatelům veřejných zakázek z měst, zdravotnických zařízení, ministerstev a dalších institucí. Workshopy jsou založeny na vzájemném sdílení zkušeností, společném hledání řešení formou otevřených diskuzí. K organizaci podobné akce potřebujeme dostatek klientů a jejich eAukčních administrátorů. To pro nás prozatím splňují jen Slovensko a Česko, a tak velké workshopy resp. Národní eAukční fora se konají v první polovině roku jen v Bratislavě a Praze.

Kalendář akcí

eAukční dny

eAukční dny

Sledujte s námi živé eAukce a ptejte se, jak na to

eAukční dny jsou zaměřené na aktivní uživatele eAukčních SW. Program je kontaktní a veden tak, aby omezený počet eAukčních nováčků vzdělávání prospěl. Připravují ho trenéři klientských týmů a jde o setkávání s omezeným počtem uživatelů formou pracovní dílny. Tematické vymezení je obvykle reakcí na diskuzi z předchozího eAukčního dne nebo na zajímavé eAukční soutěže, které se v té době konaly. Snažíme se, aby bylo možné sledovat „živou“, tzn. právě probíhající eAukci, kdy účastníci eAukčního dne můžou zadavatelům pokládat otázky k nastavení a k zadání eAukce. Termínové informace hledejte v kalendáři.

Kalendář akcí

Semináře

Semináře

Workshopy a expertní školení

Odborné semináře k problematice firemního nákupu nebo veřejných zakázek, které doplňují témata eAukčních dnů a tréninků RESTART. Přednáší specialisté PROEBIZu nebo z řady odborníků, se kterými spolupracujeme.

Kalendář akcí

Back to Top