WORKFLOW


WORKFLOW - řízení nákupního požadavku

Workflow zvyšuje efektivitu řízení nákupních procesů od momentu vzniku požadavku až po jeho vyřízení. Na počátku usnadňuje a urychluje schvalování nebo připomínkování požadavku a následně možnost dohledu nad jeho zpracováním, objednáním produktu a dokladu o jeho dodání a převzetí žadatelem.

Umožňuje zpracování neomezeného počtu jedno nebo vícepoložkových požadavků. Omezen není ani počet vyhlašovatelů, zpracovatelů, pozorovatelů, případně příloh požadavku.

Mám zájem o WORKFLOW

WORKFLOW sw

Testování

Zájemcům umožňujeme dvouměsíční bezplatný testovací provoz tzv. BluePilot na „ostrém“ sw. Není omezen počet požadavků, administrátorů a schvalovatelů s tím, že musí projít zaškolením. Požadujeme úhradu nákladů za školitele.

Úpravy, customizace

V testovacím provozu provádíme jen základní nastavení. Při pořízení nástroje je nezbytné schvalovací, změnový a realizační proces požadavku nastavit podle ustálených procesů konkrétního klienta. Implementace je časově náročnější, než je tomu u jiných nástrojů PROEBIZ. Další customizace jsou možné.

Pořízení Workflow

Poskytnutí nástroje vzdáleným přístupem na jeden nebo více let.

Shrnutí přínosů WORKFLOW

  • Struktura formuláře požadavku je přizpůsobitelná potřebám uživatele
  • Možnost nastavení schvalovacího cyklu přímo na potřeby klienta
  • Připravené propojení s PROEBIZ SYSTÉMY a jinými IS
  • Jazyková lokalizace CZ, SK, PL, HR

Ostatní přínosy

  • Detailní přehled o stavu zpracování požadavku v kterémkoliv čase
  • Odpovědnost za jednotlivé procesní aktivity
  • Záznam historie procesu od vzniku požadavku po jeho vyřízení
  • Mimořádná procesní adaptabilita nástroje

Kdo už s námi digitalizuje

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE